hhl

Chương trình MBA Bán thời gian toàn cầu - Học bổng Global Diversity hiện có tại HHL Leipzig Graduate School of Management tại Đức. Học bổng này dành cho sinh viên thuộc mọi quốc gia.

Học bổng đa dạng HHL toàn cầu tập trung vào các sinh viên tương lai có nền tảng quốc tế. 

hhl 1

Gia đình HHL gồm một loạt các thành viên từ các quốc gia khác nhau, ngôn ngữ đa dạng, mang lại nền tảng phong phú, chuyên môn danh tiếng, với trách nhiệm và trọng tâm đa dạng. HHL không chỉ là trường kinh doanh của Đức với truyền thống lâu đời nhất và là nơi ra đời của nền giáo dục quản lý hiện đại, mà còn được xếp hạng xuất sắc về chất lượng giảng dạy, dựa trên các lớp học nhỏ, sự hiệu quả và chuyên sâu trong làm việc nhóm.

Bậc học: Học bổng dành cho chương trình MBA bán thời gian.

Ngành học: Luật và Kinh tế.

Giá trị học bổng: Học bổng hỗ trợ các ứng viên được chọn lên đến 25% tổng chi phí học phí cho chương trình MBA bán thời gian.

Đối tượng: Sinh viên thuộc mọi quốc gia.

Số lượng học bổng: Không có số lượng cụ thể.

Học bổng có thể được nhận tại Đức.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

  • Ứng viên từ tất cả các quốc gia cho Chương trình MBA bán thời gian đủ điều kiện. Với Học bổng HHL Đa dạng toàn cầu, HHL hỗ trợ các ứng viên MBA bán thời gian xuất sắc với nền tảng quốc tế để thúc đẩy sự đa dạng quốc tế trong lớp MBA bán thời gian.
  • Ứng viên phải có bằng cử nhân và có điểm GMAT cao hoặc kết quả rất tốt trong Bài thi nhập học HHL.

Yêu cầu về Tiếng Anh: Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở cấp độ cao hơn theo yêu cầu của trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Cuối tháng 10 cho đợt nhập học vào tháng 3.

Phương thức nộp hồ sơ:

Với một hồ sơ ứng tuyển hoàn chỉnh, cần có các tài liệu sau:

  • Mẫu đơn đăng ký MBA hoàn chỉnh.
  • Điểm GMAT tối thiểu là 600 (hoặc trong các trường hợp ngoại lệ là kết quả cao trong Bài thi Nhập học HHL).
  • Bảng câu hỏi học bổng.
  • Bằng chứng về nhu cầu tài chính.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng chi tiết và phương thức ứng tuyển tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: