The University of Adelaide hiện đang hỗ trợ học bổng Global Academic Excellence dành cho ứng viên bắt đầu học tập trong tất cả các ngành. Học bổng dành cho công dân của bất kì quốc gia trên thế giới (trừ Úc và New Zealand).

49484667840586a2821ca0f22e801abc
Học bổng là một phần thưởng mang tính cạnh tranh cao dành cho sinh viên quốc  tế.

The University of Adelaide là một trong những trường đại học uy tín nhất của Úc và nổi tiếng trên thế giới về sự xuất sắc trong giáo dục và nghiên cứu.

Bậc học: Học bổng áp dụng cho các ngành học tại đại học và sau đại học.

Ngành học : Học bổng áp dụng nghiên cứu trong bất kỳ ngành học nào được giảng dạy tại trường.

Giá trị học bổng: Miễn 50% học phí áp dụng cho học bổng toàn thời gian tối thiểu theo tiêu chuẩn của chương trình đại học hoặc sau đại học đã được ứng viên lựa chọn.

Quốc tịch: Học bổng dành cho công dân của bất kỳ quốc gia nào (trừ Úc và New Zealand).

Số lượng học bổng: Không rõ

Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Quá trình lựa chọn cho Học bổng The University of Adelaide - Global Academic Excellence năm 2019 mang tính cạnh tranh cao, thành tích học tập là cơ sở chính để hỗ trợ học bổng. The University of Adelaide sẽ xem xét các ứng viên đã đạt được trình độ học vấn tối thiểu như sau :
 • Đối với các chương trình đại học: Đạt tối thiểu mức 98 kì thi ATAR hoặc tương đương
 • Đối với các chương trình học sau đại học: Điểm trung bình ít nhất 6.8/7 hoặc tương đương. Lưu ý: Ứng viên đủ điều kiện nhận nhiều học bổng do The University of Adelaide cung cấp chỉ được nhận một suất học bổng duy nhất (học bổng có giá trị cao nhất mà họ đủ điều kiện nhận)

Các ứng viên sau đây không đủ điều kiện nhận học bổng :

 • Sinh viên đang học tại The University of Adelaide đang chuyển từ chương trình này sang chương trình khác trước khi hoàn thành chương trình học của họ (chuyển nội bộ);
 • Sinh viên được nhận học bổng bao gồm học phí được hỗ trợ bởi cơ quan chính phủ;
 • Ứng viên cho các chương trình Thạc sĩ nghiên cứu hoặc tiến sĩ.
 • Ứng viên của một số học bổng khác; xem các điều khoản và điều kiện nhận học bổng để biết danh sách hạn chế của học bổng.

Yêu cầu về tiếng Anh: Các bài kiểm tra tiếng Anh được công nhận của The University of Adelaide  là:

 • IELTS (Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế) – Academic Test
 • TOEFL - Dựa trên bài thi internet và trên giấy
 • Pearson Test of English – Academic
 • CAE (Cambridge English: Advanced).

Tuy nhiên, The University of Adelaide có thể chấp nhận các chứng chỉ khác về trình độ tiếng Anh trong vài trường hợp.

Hầu hết các chứng chỉ tiếng Anh phải có giá trị tối thiểu hai năm trước ngày nộp đơn.

Học sinh không có trình độ tiếng Anh như yêu cầu cần hoàn thành một chương trình chuyên sâu về ngôn ngữ Anh trước khi được nhận vào Đại học Adelaide. Trường có thể sắp xếp một chương trình tiếng Anh thích hợp như Tiếng Anh Học Thuật (PEP Pathway) tại Trung Tâm Anh Ngữ của Đại Học Adelaide . PEP sẽ hỗ trợ quá trình nhập học cho các sinh viên tương lai, những người đã nhận được thư mời nhập học tại Đại học Adelaide nhằm tạo cơ hội đạt điều kiện về trình độ tiếng Anh của trường. Khi hoàn lộ trình PEP ở cấp độ thích hợp, sinh viên sẽ được nhập học trực tiếp tại The University of Adelaide.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Đợt 1 : Ngày 1 tháng 1 năm 2019 (Học kỳ 1, Học kỳ 1 & 2)

Tất cả các đơn xin học bổng tại trường phải được nộp trước hạn chót ngày 31/12/2018

Ứng viên đạt điều kiện điều kiện sẽ được thông báo trước 04/01/2019

Ứng viên đã đạt điều kiện phải xác nhận việc xin học bổng trước ngày 31/01/2019

Đợt 2 năm 2019 (Học kỳ 2, Học kỳ 3)

Tất cả các đơn xin học bổng tại trường phải được nộp trước hạn chót ngày 30/4/2019

Ứng viên đạt điều kiện sẽ được thông báo trước ngày 07/05/2019

Ứng viên đã đạt điều kiện phải xác nhận việc xin học bổng trước ngày 31/05/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn học tập tại The University of Adelaide sẽ được tự động xác nhận học bổng khi đơn xin hỗ trợ học bổng được xử lý.
 • Lựa chọn học bổng dựa trên thành tích học tập
 • Ứng viên thành công sẽ được thông báo trong vòng 1 đến 2 tuần kể từ ngày kết thúc học bổng. Ứng viên không thành công sẽ KHÔNG được liên lạc.

Xem thêm thông tin:

Chi tiết xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: