Đại học Cambridge - Ảnh sưu tập

Đại học Cambridge - Ảnh sưu tập

Học bổng Gates Cambridge là một trong những học bổng danh tiếng hàng đầu thế giới. Học bổng được trao cho các ứng viên xuất sắc đến từ các quốc gia bên ngoài Vương quốc Anh có nhu cầu theo đuổi bậc học chính quy sau đại học tại các ngành được giảng dạy tại Đại học Cambridge.

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Cambridge, Vương quốc Anh

Bậc học: Thạc sỹ/Tiến sỹ

Ngành học: Các ngành được giảng dạy tại Đại học Cambridge

Số lượng: ~95 học bổng/năm

Đối tượng: Công dân các nước bên ngoài Vương quốc Anh.

Giá trị học bổng: Học bổng Gates Cambridge đài thọ toàn bộ chi phí học tập tại Cambridge. Đồng thời, học bổng cũng cung cấp các chi phí bổ sung khác. Chi tiết về giá trị học bổng, ứng viên xem tại: https://www.gatescambridge.org/apply/value

Địa điểm:  Vương quốc Anh
Khóa học khai giảng vào tháng 10/2016

Yêu cầu:

Ứng viên cần:

•  Là công dân các nước bên ngoài Vương quốc Anh.

•  Ứng tuyển các chương trình học chính quy: Tiến sỹ (3 năm nghiên cứu); Thạc sỹ (2 năm nghiên cứu); hoặc khóa học một năm sau đại học (Thạc sỹ, Luật, Chứng chỉ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, v.v...)

Nếu ứng viên hiện đang là sinh viên học tại Đại học Cambridge và có nhu cầu ứng tuyển học bổng sau đại học, ứng viên hoàn toàn có thể ứng tuyển học bổng Gates Cambridge. Đối tượng học viên nhận đang nhận học bổng Gates Cambridge vẫn có thể ứng tuyển học bổng nếu đăng ký học chương trình học mới.

Hạn chót nộp hồ sơ:

14/10 - 2/12/2015 (hằng năm)

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên cần đăng ký học tại Đại học Cambridge mới có thể ứng tuyển học bổng Gates Cambridge. Ứng viên cần ứng tuyển chương trình học tại Đại học Cambridge và học bổng Gates Cambridge cùng lúc. Hạn chót nhận hồ sơ học bổng vào ngày 14/10/2015 đối với Công dân Mỹ và 02/12/2015 đối với các ứng viên còn lại.

Ứng viên cần tham khảo hướng dẫn tại địa chỉ https://www.gatescambridge.org/apply/how-apply hoặc theo dõi mục hỏi - đáp https://www.gatescambridge.org/apply/faqs để có thêm thông tin chi tiết về ứng tuyển học bổng.

Xem thêm thông tin:

http://