Volkswagen-logo-small

Qũy học bổng Volkswagen hân hạnh trao tặng các suất học bổng dành cho các nhà nghiên cứu trên thế giới thuộc tất cả các lĩnh vực. Hàng năm sẽ có từ 10 đến 15 suất học bổng được trao.

Đơn vị cấp học bổng: Qũy học bổng Volkswagen, Đức.

Bậc học: Nghiên cứu

Ngành học: Các chủ đề được nghiên cứu tại một trường đại học hay viện nghiên cứu ở Đức

Đối tượng: Ứng viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này

Số lượng: 10-15 suất

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong toàn bộ thời gian học.

Giá trị học bổng: Mỗi năm sẽ có khoảng 10-15 suất học bổng được trao. Thời gian tài trợ ban đầu là 5 năm, tùy theo tiến độ của chương trình nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu cũng như kinh nghiệm của nghiên cứu sinh. Tổng giá trị học bổng lên đến 1 triệu euro, trong đó hỗ trợ các đối tượng sau: Vị trí học tập và nghiên cứu (bậc lương TV-L 14, tương đương với mức lương của trưởng nhóm nghiên cứu sinh), vị trí làm việc dành cho các nhà khoa học (đối với nghiên cứu sinh Tiến sĩ, Sau Tiến sĩ), các chi phí liên quan trực tiếp đến nghiên cứu (ví dụ, chi tiêu chung, chi phí đi lại, thiết bị)

Lưu ý rằng, Qũy sẽ không tài trợ cho các chi phí khác. Trong trường hợp ứng viên chưa sử dụng hết giá trị tối đa của học bổng, phần còn lại sẽ được chia thành các khoản hỗ trợ riêng và sẽ được giải ngân đều trong suốt chương trình nghiên cứu nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu công việc của ứng viên (ví dụ các chi phí dành cho tuyển dụng nhân sự, mở rộng nguồn tài nguyên, chỗ tạm trú ở nước ngoài, các chương trình hợp tác, phí phiên dịch, hội thảo, chi phí lưu trú tại các cơ sở nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu). Ứng viên phải đăng ký xin được cấp từng khoản hỗ trợ này trong nội dung báo cáo hằng năm về tiến độ của dự án nghiên cứu. Bên cạnh đó, có thể sẽ có thêm chương trình học bổng mới đi kèm kéo dài 3 năm, sau khi Hội đồng Qũy đánh giá lại chất lượng công việc cũng như xem xét đến khả năng tuyển dụng ứng viên làm việc tại trường. Mức hỗ trợ tối đa cho chương trình này là 400,000 euro.

Yêu cầu:

Tất cả ứng viên có chung mục tiêu với chương trình học bổng Freigeist và có đề tài nghiên cứu trùng với tiêu chí chung của chương trình đều có thể tham gia. Tuy vậy, ứng viên cần phải đáp ứng thêm các yếu tố sau:

  • Bằng Tiến sĩ phải được cấp tối đa không qua 5 năm tính từ ngày bảo vệ luận án đến ngày nộp hồ sơ đăng ký học bổng này
  • Học bổng cần phải được cấp đi kèm với yêu cầu tham gia làm việc và nghiên cứu tại 1 trường đại học hoặc 1 cơ sở nghiên cứu tại Đức
  • Ứng viên phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc thay đổi nơi học tập và chuyển tới nơi ở mới trước khi bắt đầu chương trình học bổng này. Việc quay trở lại nơi làm việc cũ khi còn bảo vệ luận án Tiến sĩ chỉ được chấp nhận trong một số trường hợp đặc biệt.
  • Đã chuẩn bị được nơi ở tạm trú ở nước ngoài để phục vụ cho công việc nghiên cứu.

Hạn chót nộp hồ sơ:

12/10/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ cần được gửi qua cổng tuyển sinh trực tuyến của Qũy học bổng Volkswagen. Dưới đơn đăng ký sẽ có danh sách các tài liệu cần phải nộp kèm theo.

Đơn đăng ký học bổng có thể được tìm thấy tại đây: https://portal.volkswagenstiftung.de/vwsantrag/login.do?siteLanguage=en

Xem thêm thông tin:

Trang học bổng