Eiffel Scholarship

Mô tả chương trình học bổng:

Học bổng Eiffel dành cho các sinh viên quốc tế có khát khao được học tập tại Pháp. 

Bộ Ngoại giao Pháp - French Ministry of Foreign and European Affairs - đã xúc tiến chương trình học bổng mang tên Eiffel Excellence Scholarship Programme vào tháng 1 năm 1999 để hỗ trợ các trường đại học và học viện ở Pháp trong việc thúc đẩy các sáng kiến tiếp cận cộng đồng quốc tế ở bối cảnh cạnh tranh gia tăng giữa các nước phát triển, và để nhằm thu hút những du học sinh xuất sắc vào các khóa Thạc sĩ, Kỹ thuật và PhD (Tiến sĩ).


Các trường đại học và Học viện của chương trình:
- Các trường đại học và Học vện của Pháp

Lĩnh vực:
Các lĩnh vực thu hút sự chú ý của học bổng Eiffel:
• Khoa học kỹ thuật bậc Thạc sĩ; các ngành khoa học mở rộng hơn dành cho bậc PhD (các ngành khoa học kỹ thuật, các ngành khoa học chính xác như Toán, Lý, Hóa, và khoa học đời sống, công nghệ nano và công nghệ sinh học, khoa học nghiên cứu về Trái đất và môi trường, các ngành thông tin liên lạc cũng như là kỹ thuật)
•  Kinh tế học và Quản lý
•  Luật và Khoa học chính trị

Đối tượng:
Học bổng Eiffel của Pháp dành cho các sinh viên quốc tế xuất sắc.

Trị giá học bổng:
Học bổng Eiffel không bao gồm học phí, tuy nhiên các trường đại học đều cung cấp các chương trình tài chính tốt nhất có thể cho ứng viên đoạt học bổng. Phí đăng ký  vào các trường đại học công lập của Pháp được miễn cho sinh viên dựa trên chương trình học bổng chính phủ Pháp.
Những ứng viên được chọn theo học chương trình Thạc sĩ của học bổng này sẽ được nhận khoản trợ cấp €1,181. Chương trình cũng sẽ đáp ứng các chi phí khác bao gồm chi phí khứ hồi, bảo hiểm sức khỏe và các hoạt động văn hóa. Ứng viên nhận học bổng có thể được xem xét khoản trợ cấp thêm cho chỗ ở.
Đối với ứng viên nhận học bổng Eiffel bậc PhD, các ứng viên này sẽ nhận được khoản trợ cấp €1,400. Hơn nữa, chương trình sẽ đáp ứng các chi phí khác như du lịch khứ hồi (một chuyến khứ hồi cho sinh viên ngành Luật và Khoa học chính trị), bảo hiểm sức khỏe và các hoạt động văn hóa. Người nhận học bổng có thể được xem xét một khoản trợ cấp thêm nhà ở.

 

Yêu cầu:

- Các trường đại học của Pháp lập ra danh sách chọn lọc thí sinh để tìm ra ứng viên ưu tú nhất.
- Ứng viên có đủ điều kiện tham dự chương trình nếu ứng viên được đăng ký vào một khóa học Thạc sĩ hay một trường đại học (ngành Khoa học kỹ thuật) hoặc một khóa PhD được đồng giảng dạy, hướng dẫn hay giám sát bởi một trường đại học đối tác nước ngoài.
- Ứng viên cho các khóa Thạc sĩ không được quá 30 tuổi vào thời điểm hạn chót cho việc tuyển chọn (Ngày 8 tháng 3 năm 2013), ví dụ: sinh sau ngày 8 tháng 3 năm 1982, và không được quá 35 tuổi cho khóa PhD (ví dụ: sinh sau ngày 8 tháng 3 năm 1977).

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 9 tháng 1 năm 2013 dành cho năm học 2013-2014 (Các bạn chú ý vì đây là học bổng hàng năm nhé)

Ngày bắt đầu đăng ký online: Ngày 26 tháng 9 năm 2012
Hạn chót nhận đăng ký bởi Campus France : Ngày 9 tháng 1 năm 2013
Thông báo kết quả: Ngày 18 tháng 3 năm 2013.

Phương thức nộp hồ sơ:

Hướng dẫn đăng ký:
- Ứng viên không được tự ứng cử, hoặc ứng viên không được chấp nhận nếu đến từ một học viện không sử dụng tiếng Pháp. Việc đăng ký cho học bổng EIFFEL được nộp bởi các trường đại học (Học viện) Pháp - French Higher Education Institutions. Ứng viên phải đáp ứng được các yêu cầu của các trường đại học (Học viện) này để được chấp nhận cho quá trình xem xét học bổng trên.
- Hạn chót cho học bổng này là Ngày 9 tháng 1 năm 2013. Tuy vậy, nên lưu ý là hạn chót đăng ký vào các trường đại học của Pháp có thể sớm hơn.
- Nên đọc kỹ Eiffel Program Guide và nghiên cứu kỹ thông tin trong trang web chính thức (có thể tìm thấy trong link bên dưới) để biết thông tin chi tiết về cách thức đăng ký. Đơn đăng ký và hướng dẫn đều được tìm thấy trong link bên dưới.
Nộp đơn đăng ký tại đây: http://extranet.egide.asso.fr/FormulairePJEiffel/

Xem thêm thông tin: