Image result for University of Kent

Đại học Kent mở đơn học bổng Tiền Thạc sĩ dành cho sinh viên quốc tế theo học ngành kinh doanh, quản lí và tài chính. Đại học Kent là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Anh.

Image result for University of Kent

Bậc học: Dự bị Thạc sĩ.

Ngành học: Kinh doanh, Quản lí, Tài chính.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: £4.000.

Số lượng học bổng: 3.

Học bổng có thể được nhận ở Anh.

Yêu cầu:

  • Ứng viên là sinh viên quốc tế.

Điều kiện nhập học tại trường:

  • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng tốt nghiệp tương đương với bằng danh dự của nước Anh ở một ngành học có liên quan.
  • Yêu cầu trình độ tiếng Anh: Ứng viên phải có điểm IELTS 5.5, với điểm mỗi kỹ năng nhỏ nhất 5.5.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/3/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp đơn trực tuyến tại Đây với các giấy tờ sau:

  • Giấy chứng nhận học bạ
  • Thư giới thiệu
  • Bài luận cá nhân
  • Bản sao hộ chiếu

Xem thêm thông tin:

Thông tin chi tiết xem tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: