Đại học Bách khoa Milan bắt đầu mở nhận đơn xin học bổng cho chương trình Đại học, Sau đại học và Tiến sĩ tại Ý.

Đại học Bách khoa Milan là trường đại học về kĩ thuật lớn nhất Ý với khoảng 42000 học sinh. Trường cung cấp các khóa học Đại học, Sau đại học và các bậc học cao hơn các ngành kĩ thuật, kiến trúc và thiết kế.

86680629-milan

Bậc học: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Ngành học: Tất cả các ngành được giảng dạy tại trường

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: Giá trị học bổng nhận được phụ thuộc vào:

 • Dạng sinh viên (sinh viên ở nước ngoài, học trực tuyến, đã ở Ý)
 • Tình hình kinh tế tài chính của gia đình

Số lượng học bổng: 1700 bao gồm:

 • 250 học bổng cho sinh viên nhập học chương trình Cử nhân Khoa học năm đầu tiên hoặc Thạc sĩ Khoa học một chu kì
 • 290 học bổng cho sinh viên nhập học năm đầu tiên chương trình Thạc sĩ Khoa học
 • 10 học bổng cho sinh viên nhập học năm đầu tiên chương trình Tiến sĩ hoặc các chương trình học chuyên ngành
 • 1130 học bổng cho sinh viên nhập học từ năm 2 trở đi tất cả các chương trình học
 • 20 học bổng cho sinh viên nhập học từ năm 2 trở đi chương trình Tiến sĩ hoặc các chương trình học chuyên ngành

Học bổng có thể được nhận tại Ý

Yêu cầu:

Sinh viên nhập học chương trình Cử nhân Khoa học, Thạc sĩ Khoa học một chu kì và Thạc sĩ Khoa học phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Nghĩa vụ Học tập Bổ sung (OFAs): Sinh viên nhập học năm đầu tiên chương trình Cử nhân Khoa học, Thạc sĩ Khoa học một chu kì và Thạc sĩ Khoa học phải nhập học không cần OFAs. Việc có hay không có OFA sẽ được xét riêng biệt vào thời điểm sinh viên nhập học. Xét về mục đích phân công trợ cấp tài chính, việc đậu OFAs trước khi nhập học là không cần thiết.  Việc nhập học chương trình Cử nhân Khoa học hoặc Thạc sĩ khoa học một chu kì với chỉ bằng OFA bằng Tiếng anh sẽ không đủ điều kiện để được miễn trừ
 • Điểm đầu vào cho chương trình Cử nhân Khoa học các ngành Design, Urban Planning và Architectural Design: Trước khi cân nhắc về các yêu cầu về thành tích học tập tại điều khoản này, sinh viên nhập học năm đầu chương trình Cử nhân Khoa học ngành Design và Urban Planning chỉ có thể được xét duyệt khi thi đậu bài thi kiểm tra đầu vào với số điểm tương đương hoặc lớn hơn 60/100. Đối với sinh viên nhập học năm đầu chương trình Cử nhân Khoa học ngành Architectural Design, số điểm tối thiểu cần phải đạt được trong kì thi đầu vào này là 54/90
 • Yêu cầu về tín chỉ: Đối với tất cả các sinh viên muốn nhập học chương trình Cử nhân Khoa học, Thạc sĩ Khoa học 1 chu kì và Thạc sĩ Khoa học, yêu cầu về thành tích học tập còn bao gồm cả số tín chỉ ECTS mà sinh viên đã tích lũy được trong việc phân công và duy trì các lợi ích được yêu cầu
 • Ứng viên phải có bằng cấp kế trước
 • Ứng viên không phải là người bản xứ nói tiếng anh thường được yêu cầu phải cung cấp bằng chứng về khả năng sử dụng tiếng anh bậc cao theo yêu cầu của nhà trường

Hạn chót nộp hồ sơ:

Đối với niên học 2017/2018, đơn xin học bổng phải được nộp trước trưa ngày:

 • 14/07/2017 đối với các sinh viên muốn nhập học từ năm 2 trở đi của tất cả các chương trình, bao gồm cả các sinh viên muốn nhập học sau năm nhất các chương trình Tiến sĩ và chương trình học chuyên ngành
 • 11/08/2017 đối với sinh viên nhập học năm đầu tiên của tất cả các chương trình, bao gồm cả các sinh viên muốn nhập học năm đầu tiên chương trình Laurea Magistrale (tương đương Thạc sĩ Khoa học) từ học kì thứ 2 cũng như các sinh viên muốn nhập học năm đầu tiên chương trình Tiến sĩ và chương trình học chuyên ngành

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn xin học bổng được nộp online

Đơn ứng tuyển

Xem thêm thông tin:

Xem chi tiết thông tin học bổng và phương thức ứng tuyển tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: