Swansea_University

Trường Quản Trị tại Đại học Swansea hiện đang mời ứng viên ứng tuyển học bổng Phát triển tương lai tại Vương Quốc Anh. Trường trao học bổng 3000 EUR cho những sinh viên có đề nghị tham gia chương trình thạc sĩ toàn thời gian

Những học bổng này dành cho những ứng viên trên toàn cầu những người được nhận lời đề nghị học khóa học toàn thời gian tại Trường Quản trị, bắt đầu vào tháng 9/2019

Đại học Swansea là viện nghiên cứu với danh tiếng hàng đầu về chất lượng sinh viên. Được thành lập năm 1920, trường hiện có 330 chương trình học tốt nghiệp và 120 chương trình sau tốt nghiệp cho 19160 sinh viên theo học và sinh viên sau tốt nghiệp

Bậc học: học bổng dành cho những sinh viên học chương trình thạc sĩ

Môn học: học bổng sẽ được trao cho 1 trong những chương trình sau

 • Kế toán tài chính, ThS.
 • Kinh tế, ThS
 • Kinh tế tài chính, ThS.
 • Tài chính, ThS
 • Phân tích tài chính và dữ liệu lớn, ThS
 • Quản lý tài chính, ThS.
 • Tài chính ngân hàng quốc tế, ThS
 • Quản lý đầu tư, ThS.
 • Quản lý, ThS
 • Quản lý (Phân tích kinh doanh), ThS
 • Quản lý (Doanh nghiệp), ThS
 • Quản lý (Tài chính), ThS.
 • Quản lý (Quản trị nguồn nhân lực), ThS
 • Quản lý (Quản lý quốc tế), ThS
 • Quản lý (Tiêu chuẩn quốc tế), ThS
 • Quản lý (Marketing), ThS.
 • Quản lý (Quản lý vận hành và cung ứng), ThS
 • Quản lý (Du lịch), ThS.
 • Quản lý (Kinh doanh điện tử), ThS
 • Kế toán chiến lược, ThS.
 • Chiến lược tiếp thị, ThS

Giá trị học bổng: 3000 EUR

Số lượng học bổng: không xác định

Quốc tịch: sinh viên quốc tế đủ điều kiện ứng tuyển

Học bổng được nhận tại Vương Quốc Ạnh

Yêu cầu:

Để đủ điều kiện cho 1 trong những học bổng

 • Ứng viên phải nhận được lời đề nghị theo học như sinh viên toàn thời gian tại Trường Quản trị , bắt đầu vào tháng 9/2019
 • Đơn ứng tuyển từ sinh viên đến từ mọi quốc gia luôn được chào đón

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 2/8/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Để ứng tuyển cho học bổng, ứng viên phải tải đơn ứng tuyển và nộp qua email somscholarships@swansea.ac.uk.

Những tài liệu cần thiết

Trường sẽ cân nhắc những tài liệu sau:

 • Trình độ học vấn
 • Nhu cầu tài chính
 • Đam mê và kế hoạch tương lai
 • Khả năng và kế hoạch đóng góp cho Trường Quản Trị và Đại học Swansea

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

 • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: