Pavillon_Palasis-Prince_-_Université_-Laval_-_Quebec_City_-_October_2007

Đại học Laval đang mở đơn ứng tuyển học bổng đại học/ sau đại học dành cho sinh quốc tế du học tại Canada năm 2019.

Mục đích của học bổng Hydro-Québec chính là công nhận thành tích học tập xuất sắc bằng cách trao học bổng đầu vào cho sinh viên.

Laval là trường đại học nghiên cứu công lập Pháp ngữ ở thành phố Québec, Canada. Laval đưọc thành lập theo hiến chương hoàng gia do nữ hoàng Victori ban hành vào năm 1852.

Đai học Laval giữ 4 trong 19 vị trí các trường đại có giáo sư nghiên cứu xuất sắc nhất Canada được trao tặng trên toàn quốc trong lĩnh vực viễn thám biên giới Bắc cực mới và nghiên cứu hệ thống trục Microbiome- Endocannabinoidome trong trao đổi chất ở người.

Bậc học: Học bổng dành cho sinh viên theo học chương trình đại học và sau đại học.
Ngành học: Học bổng dành cho mọi ngành học tại trường đại học Laval.
Giá trị học bổng: học bổng dao động ở nhiều mức tuỳ thuộc vào trình độ

  1. Chứng chỉ (Certificate): $1,000
  2. DESS (tiếng Pháp: Văn bằng nghiên cứu chuyên sâu): $2,000
  3. Cử nhân: $3,000
  4. Thạc sĩ: $5,000

Số lượng: Chưa rõ
Quốc tịch: Sinh viên quốc tế có thể ứng tuyển học bổng này.
Học bổng có thể được nhận tại Canada.

Yêu cầu:

- Ứng viên tham gia ứng tuyển học bổng bậc Đại học cần có điểm học lực R ( thang điểm được các trường đại học ở Québec dùng để tuyển chọn) từ 31 điểm trở lên.

- Ứng viên tham gia ứng tuyển học bổng bậc sau Đại học phải có mức học lực trung bình từ 3.67 trở lên tại bậc Đại học.

- Ứng viên phải đăng ký và được xác nhận theo học chương trình vào học kỳ mùa thu năm 2019 ( học bổng có thể không được bảo lưu đến học kỳ tiếp theo)

- Ứng viên phải tham gia đầy đủ tất cả ( hầu hết theo chuẩn MEES) các tiết của chương trình học được cấp học bổng tại Đại học Laval.

Yêu cầu tiếng Anh: Các ứng viên phi bản ngữ thường được yêu cầu cung cấp chứng chỉ năng lực tiếng Anh ở trình độ cao hơn mức trường Đại học yêu cầu.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15/02/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên có thể tìm thấy đơn ứng tuyển online

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: