Các sinh viên và những nhà nghiên cứu trẻ trên thế giới (Ngoại trừ công dân Áo) được mời gọi ứng tuyển cho học bổng Ernst Mach Grant để thực hiện nghiên cứu hoặc theo học một trường Đại học tại nước Áo chuyên về Khoa học ứng dụng.Ho

Institute of Science and Technology Austria (IST Austria)

Học viện Khoa học và Công nghệ Áo (Institute of Science and Technology Austria - IST Austria)

OeAD đem lại những lời khuyên hữu ích, khuyến khích và hỗ trợ sự hợp tác quốc tế về giáo dục, khoa học và nghiên cứu; hỗ trợ sự phát triển chiến lược cùng với các biện pháp bổ sung; phân tích các xu hướng quốc tế, các đề xuất và biện pháp phát triển.

OeAD là điểm dịch vụ trung tâm cho các chương trình vận động và hợp tác giữa Châu Âu và quốc tế về giáo dục, khoa học và nghiên cứu.

Bậc học: Đây là các suất hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ để thực hiện nghiên cứu hoặc theo học tại nước Áo.

Ngành học:  Các ngành học thuộc những lĩnh vực sau:

 • Khoa học tự nhiên.
 • Khoa học công nghệ.
 • Khoa học sức khỏe và y học con người.
 • Khoa học nông nghiệp.
 • Khoa học xã hội.
 • Nhân văn.
 • Nghệ thuật.

Giá trị học bổng: Đây chỉ là suất hỗ trợ tài chính phụ, các chi phí khác sinh viên tự chi trả.

 • Hỗ trợ hàng tháng:
  • Đối với sinh viên tốt nghiệp: 940 euro.
  • Đối với sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ: 1040 euro.
 • Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe, nhà ở:
  • Nếu cần thiết, OeAD-GmbH có thể nhận bảo hiểm tai nạn và sức khỏe thay mặt cho người được nhận học bổng.
  • OeAD-GmbH sẽ cố gắng để hỗ trợ chỗ ở (Nhà ở hoặc căn hộ sinh viên) cho các sinh viên được nhận học bổng có mong muốn được OeAD cung cấp chỗ ở. Chi phí hàng tháng dao động từ 220 đến 470 euro (tùy theo mức độ tiện nghi của chỗ ở mà người được cấp học bổng yêu cầu). Phí đăng ký đầu vào khoảng 18 euro mỗi tháng sẽ được chi trả bở OeAD-GmbH nếu đơn vị này đồng ý cung cấp chỗ ở. Phí bảo hiểm và chỗ ở phải được ứng viên nhận học bổng chi trả bằng suất hỗ trợ tài chính.
 • Ứng viên được chọn nhận học bổng sẽ được miễn chi trả học phí.
 • Ứng viên được chọn nhận học bổng, nếu đến từ quốc gia không thuộc khối Châu Âu sẽ được nhận thêm hỗ trợ chi phí đi lại, tối đa là 730 euro.

Yêu cầu:

Các ứng viên đủ điều kiện là những ứng viên thuộc các trường hợp sau:

 • Là những sinh viên sau đại học đang theo học chương trình Tiến sĩ bên ngoài nước Áo.
 • Là những sinh viên sau đại học và sau Tiến sĩ mong muốn thực hiện nghiên cứu tại nước Áo với định hướng nghề nghiệp về lĩnh vực học thuật và người đã hoàn thành chương trình học (tại một trường đại học bên ngoài nước Áo) sau ngày 30 tháng 9 năm 2014.
 • Là những sinh viên sau Tiến sĩ đang làm giảng viên tại một trường đại học bên ngoài nước Áo (Các ứng viên thuộc trường hợp a) phải chính minh bản thân đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ; các ứng viên thuộc trường hợp c) phải chứng minh bản thân đang làm việc tại một trường đại học).
 • Các ứng viên phải chưa từng theo học/thực hiện nghiên cứu/ tham gia một công việc học thuật nào tại nước Áo trong vòng 6 tháng vừa qua để đủ tiêu chuẩn xét nhận học bổng.
 • Tối đa là 35 tuổi (Sinh vào/trước ngày 1 tháng 10 năm 1980).
 • Có kiến thức tốt về tiếng Đức, đặc biệt có kiến thức về các lĩnh vực nghiên cứu tưng ứng là điều kiện tiên quyết. Đối với các dự án được thực hiện bằng tiếng Anh thì yêu cầu có trình độ tiếng Anh là tiên quyết.

Điều kiện đầu vào:

 • Yêu cầu đầu vào: Các ứng viên phải là sinh viên sau đại học đang theo học chương trình Tiến sĩ bên ngoài nước Áo.
 • Yêu cầu trình độ tiếng Anh: Các ứng viên cần có kiến thức tốt về tiếng Đức, đặc biệt có kiến thức về các lĩnh vực nghiên cứu tưng ứng là điều kiện tiên quyết. Đối với các dự án được thực hiện bằng tiếng Anh thì yêu cầu có trình độ tiếng Anh là tiên quyết.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Quá trình nhận đơn ứng tuyển cho học bổng được bắt đầu từ tháng 10. Hạn chót nhận đơn trực tuyến là ngày 1 tháng 3 của năm học tiếp theo.

Phương thức nộp hồ sơ:

Học bổng chỉ được trao cho những ứng viên có dự án nghiên cứu có thể hoàn thành trong thời gian quy định của học bổng (Tối đa là 9 tháng).

Những văn bản sau phải được gửi kèm với đơn ứng tuyển trực tuyến cho học bổng:

 • 2 bức thư giới thiệu từ giảng viên trường đại học (Đây là những bức thư giới thiệu không theo mẫu có sẵn, cần bao gồm tiêu đề thư, ngày viết thư, chữ ký của người viết thư cũng với dấu mộc của trường hoặc khoa và phải được viết không quá 6 tháng cách ngày nộp đơn ứng tuyển cho học bổng).
 • Được một giảng viên thuộc một trường đại học tại Áo chấp nhận làm cố vấn cho dự án nghiên cứu của ứng viên.
 • Một bản sao scan của passport (Trang chính có tên và ảnh của ứng viên).
 • Một bản sao scan bằng/chứng chỉ tốt nghiệp chương trình đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ hoặc các nghiên cứu Tiến sĩ.
 • Đối với các ứng viên là Tiến sĩ: giấy xác nhận chứng minh bản thân đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại một trường đại học.
 • Đối với các ứng viên sau Tiến sĩ: giấy xác nhận chứng minh bản thân đang làm việc cho một trường đại học.

Tải mẫu đơn ứng tuyển cho học bổng tại đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin chi tiết về học bổng tại đây.

Nguồn

Nhân tin học bổng qua Email: