logotsom

Học bổng Love Canada dành cho tất cả sinh viên quốc tếtheo học tại Toronto School of Management (Trường Quản lý Toronto) ở Canada. Học bổng dành cho các chương trình bằng tốt nghiệp lên đến 20 sinh viên đủ điều kiện học tập cho mỗi lần nhập học (cho đến tháng 9 năm 2019).

Trường Quản lý Toronto (TSoM) là một trường cung cấp một loạt các khóa học về kinh doanh, khách sạn và kế toán. Trường Quản lý Toronto: “Lấy cảm hứng từ ngành công nghiệp. Được thúc đẩy bởi thành công của sinh viên. Nhà trường làm việc với các nhà lãnh đạo ngành để thiết kế và cung cấp các chướng trình đổi mới và tập trung vào nghề nghiệp. Chúng tôi làm việc không mệt mỏi để cung cấp cho sinh viên sự kết hợp đúng đắn về học tập xuất sắc và kinh nghiệm thực tiễn, giáo dục những người đầy tham vọng để tiếp tục sự nghiệp của họ hơn nữa.

The Toronto School of Management TSoM

Các ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh thường được yêu cầu cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở trình độ cao hơn theo yêu cầu của trường.

Bậc học: Đại học.

Ngành học: Học bổng được trao cho các chương trình sau:

 • Văn bằng Quản trị Kinh doanh Co-op
 • Văn bằng Quản lý kinh doanh Co-op *
 • Văn bằng Quản lý Khách sạn và Du lịch * Co-op
 • Advanced Diploma về Khách sạn và Du lịch * Quản lý Co-op

Giá trị học bổng: Học bổng Love Canada có giá trị lên đến $ 11,000 cho các chương trình bằng tốt nghiệp.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Số lượng học bổng: 20.

Học bổng được nhận tại Canada.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Để đủ điều kiện nhận học bổng, ứng viên phải đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Bằng chứng về thành tích học tập xuất sắc (80% +) (bảng điểm chính thức);
 • Bản lý lịch bao gồm thông tin thể hiện sự lãnh đạo trong quá trình làm việc và / hoặc kinh nghiệm làm việc trong quá khứ / hiện tại;
 • Bài luận dài 600 từ thể hiện "Tại sao bạn yêu Canada"? hoặc 'Tại sao bạn chọn Canada để tiến hành nghiên cứu ở nước ngoài'?

Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh ở cấp độ cao hơn theo yêu cầu của trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/09/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Vui lòng gửi mẫu đơn xin học bổng Love Canada, xem tại Đây của bạn qua e-mail và cung cấp các tài liệu sau cùng với mẫu đơn hoàn chỉnh của bạn:

 • Bằng chứng về thành tích học tập xuất sắc (80% +) (bảng điểm chính thức);
 • Bản lý lịch bao gồm thông tin thể hiện sự lãnh đạo trong quá trình làm việc và / hoặc kinh nghiệm làm việc trong quá khứ / hiện tại;
 • Bài luận dài 600 từ thể hiện "Tại sao bạn yêu Canada"? hoặc 'Tại sao bạn chọn Canada để tiến hành nghiên cứu ở nước ngoài?".

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin học bổng và cách thức đăng kí tại Đây.

 • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: