Đại học Abertay cung cấp các suất học bổng Học thuật xuất sắc (Academic Global Excellence Awards) cho sinh viên quốc tế để theo học chương trình đại học toàn thời gian

Abertay_Kidd_building

Đại học Abertay là một trong hai trường đại học công lập ở thành phố Dundee, Scotland

Abertay1350x900

Bậc học: Đại học

Ngành học: Các ngành học được đào tạo tại trường

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: Học bổng 2.500 bảng Anh mỗi năm cho 4 năm học đại học, được thanh toán bằng nhau vào tháng 1 và tháng 4 trong thời gian tối đa là 4 năm.

Học bổng có thể được áp dụng tại Vương quốc Anh

Yêu cầu:

  • Được xếp là sinh viên quốc tế của Đại học Abertay
  • Đã nộp đơn với Đại học Abertay như là một sinh viên toàn thời gian cho bằng cử nhân đầu tiên của bạn. Các đương đơn đã có bằng đại học ở Anh không đủ điều kiện.
  • Đã đáp ứng tất cả các điều kiện học tập đính kèm với đề nghị nhập học của bạn để nhập học vào Đại học như là một sinh viên toàn thời gian vào tháng 9 năm 2018
  • Và trình độ tương đương của ABB ở mức A-level của Anh hoặc cao hơn (bằng tú tài quốc tế 36, trường đại học Ấn Độ (thứ 12) 85%, bằng trung học phổ thông Trung Quốc 90%, bằng tốt nghiệp trung học Hong Kong cấp 4333 với 4 môn chính với 3 các môn tự chọn tại 443, hoặc Bằng Cao Đẳng Hoa Kỳ của Hoa Kỳ 3,2 và SAT (i) 1250, hoặc ACT Composite 29, hoặc ba bài thi AP ở cấp 444, hoặc SAT (ii) hai bài kiểm tra điểm 600 và 650.).

Điều kiện nhập học tại trường:

  • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng cấp của bậc học trước.
  • Yêu cầu kiểm tra: Không
  • Yêu cầu năng lực tiếng Anh: Những ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh thường phải cung cấp bằng cấp và chứng chỉ về trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của Đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Liên hệ với nhà trường

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên không cần phải điền mẫu đơn. Nếu sinh viên đáp ứng được tất cả các tiêu chí về điều kiện hội đủ điều kiện, họ sẽ được thông báo nhận học bổng vào cuối tháng 8 năm 2018

Xem thêm thông tin:

Xem thêm chi tiết về học bổng tại Đây

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: