George Washington University

George Washington University

Đại học George Washington đang mở đơn chào đón các ứng viên cho chương trình học bổng Daewoo Việt Nam năm học 2016-2017. Học bổng có giá trị với các ứng viên theo học chương trình Sau đại học (Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) tại trường.

Đại học George Washington là một trường đại học nghiên cứu công lập, toạ lạc tại Foggy Bottom, Washington D.C.

Bậc học: Học bổng có giá trị với các chương trình học Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Trường Kinh doanh thuộc đại học George Washington, Hoa Kỳ.

Ngành học: Học bổng có giá trị với các ngành: Kế toán, Tài chính, Hệ thống thông tin (Information systems), Kinh doanh quốc tế, Quản lí chuỗi cung ứng (supply chain management), Marketing, Khoa học Công nghệ và Cách tân (science technology and innovation).

Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị tối đa là $10 000/năm học (trừ học phí) và có thể gia hạn thêm từ 1-4 năm học nữa, tuỳ thuộc vào chương trình học của sinh viên.

Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên Việt Nam.

 

Yêu cầu:

Để đủ điều kiện ứng tuyển, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Ứng tuyển hoặc đang theo học một chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại đại học George Washington.
  • Có thành tích học tập tốt (đạt điểm trung bình cao tại các kì học).
  • Đạt ít nhất 100 điểm TOEFL iBT hoặc 600 điểm TOEFL pBT hoặc IELTS 7.0, trong đó không có kĩ năng nào dưới 6.0.

Lưu ý: Học bổng không có giá trị với ngành Executive Education.

Để đảm bảo các ứng viên nhận học bổng sẽ quay trở lại Việt Nam và cống hiến cho sự phát triển chung của quốc gia, sinh viên cần được cấp visa F-1.

Các sinh viên đang làm việc được trả lương tại đại học George Washington không đủ điều kiện nhận học bổng.

Ứng viên không cần làm bài kiểm tra đầu vào.

Hạn chót nộp hồ sơ:

6/3/2017

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp đơn online tại địa chỉ: https://my.gwu.edu/mod/fellowships/login.cfm

Xem thêm thông tin:

http://scholarship-positions.com/daewoo-vietnam-scholarship-george-washington-university-usa-2016/2016/05/23/