Đối tượng đăng ký: Sinh viên quốc tế

Đơn vị cung cấp học bổng: Asian Women in Business

Sơ lược học bổng:

Học bổng được trao cho phụ nữ Châu Á có thành tích nổi bật và sẵn sàng cống hiến. Học bổng cũng hướng tới đào tạo thế hệ lãnh đạo kế thừa

awib1

Yêu cầu:

Ứng viên là phụ nữ đến từ các nước Châu Á
Nộp đơn cho khóa học đại học 4 năm, lưu ý, ứng viên phải hoàn thành ít nhất 1 học kì tại Đại học
3.0/4/0 GPA
- Cung cấp bảng điểm mới nhất
- Thư giới thiệu
Hoàn tất hồ sơ cho học bổng AWIB
Xin thị thực Mỹ

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 1 tháng 8 năm 2012

Phương thức nộp hồ sơ:

Email: info@awib.org

Xem thêm thông tin:

http://www.awib.org/index.cfm?fuseaction=page.viewPage&pageID=811&nodeID=1