brunel

Đại học Brunel, Anh quốc hân hạnh trao tặng các suất học bổng dành cho sinh viên quốc tế năm học 2017-2018. Học bổng dành cho các ứng viên có nguyện vọng tham gia vào các chương trình đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ và Nghiên cứu tại trường.

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Brunel, Anh quốc.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này

Bậc học: Đại học, Sau đại học, Nghiên cứu

Ngành học: Tất cả các ngành

Số lượng: Sẽ có 20 suất học bổng dành cho chương trình đào tạo cấp chứng chỉ sư phạm sau đại học, 16 suất dành cho chương trình Thạc sĩ Ngành Toàn vẹn cấu trúc, học bổng số lượng không giới hạn (cho đến khi không còn đủ ngân sách) dành cho chương trình Thạc sĩ Cơ khí Dầu khí, 50 suất học bổng dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc, 20 suất học bổng dành cho sinh viên đến từ 10 quốc gia trong danh sách (Colombia, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Kenya, Mexico, Nigeria, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam), 5 suất học bổng quốc tế Santander.

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong toàn bộ thời gian học.

Giá trị học bổng: Học bổng trị giá £2,500 đối với chương trình đào tạo cấp chứng chỉ sư phạm sau đại học, miễn trừ £12,500 đối với chương trình Thạc sĩ Ngành Toàn vẹn cấu trúc, giảm 50% học phí cũng như hỗ trợ £4,250 (sinh viên Anh quốc/EU) hoặc £8,750 (sinh viên quốc tế) đối với chương trình Thạc sĩ Cơ khí Dầu khí, hỗ trợ £3,000 tiền học phí năm đầu tiên của chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc, hỗ trợ từ £5,000 đến £7,500 cho sinh viên đến từ 10 quốc gia trong danh sách (Colombia, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Kenya, Mexico, Nigeria, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam), hỗ trợ £5,000  tiền học phí trong năm đầu tiên đối với học bổng quốc tế Santander.

Yêu cầu:

Ứng viên phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

  • Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ sư phạm sau đại học: Đã được nhận thư mời nhập học vào chương trình đào tào toàn thời gian ngành Sư phạm và đáp ứng được 1 trong các yêu cầu sau: sinh sống tại địa phương có số lượng sinh viên Đại học thấp, tuổi đời tối thiểu là 25, bị tật nguyền bẩm sinh hoặc chứng khó đọc, hiện tại đang là công dân cư trú tại Anh quốc (ngoại trừ các khu vực như Xứ Wales, Bắc Ireland, Scotland, các nước EU, các quốc gia ngoài lãnh thổ nước Anh)
  • Thạc sĩ Ngành Toàn vẹn cấu trúc: Sinh viên tối thiểu phải có được bằng tốt nghiệp Cử nhân tương đương với bằng Cử nhân danh dự Hạng Hai loại ưu của Anh quốc và đã nhận được thư mời nhập học vào chương trình đào tào toàn thời gian tại trường.
  • Thạc sĩ Cơ khí Dầu khí: Sinh viên tối thiểu phải có được bằng tốt nghiệp Cử nhân tương đương với bằng Cử nhân danh dự Hạng Hai loại ưu của Anh quốc và đã nhận được thư mời nhập học vào chương trình đào tào toàn thời gian tại trường.
  • Học bổng dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc: Sinh viên được nhận học bổng phải được trường Đại học Brunel đánh giá và xếp vào mức học phí quốc tế, đồng thời đã được chấp thuận tham gia vào bất kỳ một chương trình đào tạo Đại học, Sau Đại học hay Nghiên cứu nào tại trường khai giảng từ tháng 09/2017 hoặc tháng 01/2018.
  • Học bổng dành cho các quốc gia đặc biệt: Sinh viên được nhận học bổng phải được trường Đại học Brunel đánh giá và xếp vào mức học phí quốc tế, đồng thời đã được chấp thuận tham gia vào bất kỳ một chương trình đào tạo Đại học, Sau Đại học hay Nghiên cứu nào tại trường khai giảng từ tháng 09/2017. Hiện tại sinh viên phải đang cư trú tại một trong 10 quốc gia nằm trong danh sách hoặc phải là công dân hợp pháp của 1 trong các quốc gia đó, đồng thời đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu tuyển sinh khác của trường. Chương trình học bổng này không dành cho những sinh viên hiện đang theo học tại trường
  • Học bổng quốc tế Santander: Sinh viên được nhận học bổng phải được chấp thuận cho theo học bất kỳ một chương trình đào tạo Đại học, Sau Đại học hay Nghiên cứu nào tại trường khai giảng từ tháng 09/2017. Ngoài ra, sinh viên phải đang cư trú hoặc là công dân hợp khác của 1 trong các quốc gia nằm trong khối Đại học Santander: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, Puerto Rico, Uruguay, Mỹ, Venezuela. Sinh viên cần có tối thiểu bằng tốt nghiệp Cử nhân tương đương với bằng Cử nhân danh dự Hạng Hai loại ưu của Anh quốc và chưa từng nhận được học bổng Đại học Brunel trước đó.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/05/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên đăng ký học bổng qua cổng thông tin trực tuyến eVision theo địa chỉ sau: https://evision.brunel.ac.uk/

Xem thêm thông tin:

Trang học bổng

Nhân tin học bổng qua Email: