Trường Đại học Glasgow hân hạnh giới thiệu đến các bạn sinh viên UK/EU và sinh viên quốc tế 20 suất học bổng được trao tặng bởi Khoa Khoa học Xã hội nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên theo học một chương trình Tiến sĩ (PhD) dạng nghiên cứu.glasgow

Mục đích của học bổng là khuyến khích, tạo nhiều cơ hội và điều kiện học tập cho các sinh viên có năng lực từ khắp nơi trên thế giới.

glasgow-3

Đại học Glasgow là trường lâu đời xếp thứ 4 trong số các trường thuộc các quốc gia nói tiếng Anh và là một trong bốn trường cổ tại Scotland. Trường được thành lập vào năm 1451.

glasgow-2

Các ứng viên không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ bắt buộc phải có bằng cấp/chứng chỉ kiểm tra tiếng Anh trước khi bắt đầu khóa học.

Bậc học: Chương trình Tiến sĩ (PhD).

Ngành học: Liên quan đến các lĩnh vực hoặc Khoa được liệt kê sau:

 • Khoa Kinh doanh Adam Smith:
 • Accounting & Finance (Kế toán & Tài chính).
 • Economics (Kinh tế học).
 • Management (Quản lí).
 • Khoa Giáo dục (School of Education).
 • Khoa Nghiên cứu liên ngành (School of Interdisciplinary Studies).
 • Khoa Luật (School of Law).
 • Khoa Khoa học Xã hội & Chính sách (School of Social & Political Sciences).
 • Các nghiên cứu Trung và Đông Âu (Central & East European Studies).
 • Chính sách (Policies).
 • Xã hội học (Sociology).
 • Nghiên cứu đô thị (Urban Studies).

Giá trị học bổng: Có tổng cộng 20 suất học bổng. Học bổng sẽ kéo dài tối đa 3 năm đối với chương trình toàn thời gian và 5 năm đối với chương trình bán thời gian, bắt đầu từ tháng 10 năm 2017 và tháng 1 năm 2018. Bao gồm cụ thể các lợi ích sau:

 • Tiền tài trợ hằng năm theo quy định của RCUK (Số tiền quy định cho năm học 2017-2018 sẽ được xác định sau). Khoản tiền này sẽ được trả trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 7 năm sau theo kế hoạch kế toán của trường Đại học.
 • Các chi phí theo quy định chuẩn dành cho sinh viên bản địa hoặc quy định dành cho sinh viên quốc tế.
 • Một khoản tài trợ nghiên cứu khoảng 750 bảng Anh một năm (450 bảng Anh đối với chương trình bán thời gian).

Các ứng viên được chọn sẽ được tài trợ cho đến khi kết thúc 3 năm học chương trình Tiến sĩ toàn thời gian hoặc 5 năm học chương trình Tiến sĩ bán thời gian/

Quy trình trao tặng học bổng sẽ diễn ra tại UK.

Yêu cầu:

 • Các ứng viên UK/EU hoặc sinh viên quốc tế sẽ theo học chương trình Tiến sĩ tại trường (Khóa học bắt đầu giữa tháng 10 năm 2017 và tháng 1 năm 2018) đều có thể tham gia ứng tuyển cho học bổng. Các sinh viên đang học năm đầu tiên chương trình Tiến sĩ tại trường (Khóa học đã bắt đầu ào ngày 1 tháng 9 năm 2016 và ngày 1 tháng 9 năm 2017) cũng có thể ứng tuyển cho học bổng.
 • Cả sinh viên chương trình toàn thời gian và bán thời gian đều có thể tham gia tranh học bổng. Chỉ có những sinh viên học tập trực tiếp tại trường mới được ứng tuyển cho học bổng. Các hệ học tập từ xa không thể tham gia.
 • Các ứng viên đang được hỗ trợ bởi bất kì học bổng nào khác, kể cả các học bổng khác từ Khoa Khoa học Xã hội không thể đăng ký cho học bổng.

*Yêu cầu đăng ký khóa học

 • Yêu cầu đầu vào: Các ứng viên nên có bằng cấp tốt nghiệp từ các bậc học trước đó.
 • Kiểm tra đầu vào: không có.
 • Yêu cầu trình độ tiếng Anh: Các ứng viên không sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ mẹ đẻ bắt buộc phải có bằng cấp/chứng chỉ kiểm tra tiếng Anh trước khi bắt đầu khóa học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 03 tháng 02 năm 2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Các ứng viên không phải là sinh viên đang theo học Tiến sĩ tại khoa Khoa học Xã hội bắt buộc phải có giáo viên cố vấn trước khi đăng ký khóa học, nhằm đảm bảo có người hướng dẫn thực hiện một đề cương nghiên cứu. Các ứng viên vui lòng liên hệ các Trưởng khoa của các Khoa hoặc lĩnh vực nghiên cứu liên quan đã được liệt kê phía trên để được giới thiệu cố vấn khoa học phù hợp với lĩnh vực ứng viên muốn nghiên cứu. Tất cả các ứng viên nên đính kèm các văn bản được yêu cầu vào một email và gửi đến:

William.Shirriffs@glasgow.ac.uk.

Tải mẫu đơn đăng ký tại đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin về học bổng tại đây.

 

Nhân tin học bổng qua Email: