external_logo21770

Đại học Alberta (University of Alberta) hiện đang cung cấp chương trình học bổng International Undergraduate Student Bursary. Ứng viên phải đăng ký cho học kỳ mùa Thu 2018 và học kỳ mùa Đông trước đó (mùa Đông 2018).

University of AlbertaĐại học Alberta là đại học nghiên cứu công lập nằm ở Edmonton, Alberta, Canada. Được thành lập năm 1908 bởi Alexander Cameron Rutherford và Henry Marshall, thủ hiến và chủ tịch đầu tiên của Alberta.

Ứng viên phải có khả năng tiếng Anh xuất sắc, vì vậy ứng viên phải điền đơn ứng tuyển bằng tiếng Anh.

Bậc học: Cử nhân.

Ngành học: Các ngành được đào tạo tại trường.

Giá trị học bổng: Đây là khoản trợ cấp được thanh toán trực tiếp vào tài khoản tài chính của sinh viên để thanh toán học phí chưa thanh toán.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Canada.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là sinh viên quốc tế đang theo học một chương trình cử nhân tại Đại học Alberta.
 • Đăng ký vào học kì Thu 2018 và học kì Đông trước đó (mùa Đông 2018).
 • Đang chi trả chi phí của sinh viên quốc tế.
 • Có kết quả học tập tốt.
 • Có giấy phép du học hợp lệ.
 • Chưa từng nhận học bổng International Undergraduate Student Bursary.
 • Có nhu cầu hỗ trợ tài chính.

Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên phải có khả năng tiếng Anh xuất sắc, vì vậy ứng viên phải điền đơn ứng tuyển bằng tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 20/07/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Hoàn thành đơn ứng tuyển online.
 • Tải về, hoàn thành và gửi form Budget, Declaration and Document Checklist qua email.
 • Gửi email các giấy tờ kèm theo đã liệt kê trong Document Checklist. Tất cả giấy tờ phải được dán nhãn và sắp xếp theo thứ tự.
 • Gửi toàn bộ giấy tờ và hồ sơ đến Jenny Kleininger qua email: jkleinin@ualberta.ca. Hạn chót: 20/07/2018.
  Tiêu đề email: IUSB 2018 Application: Tên – Họ.
  Hồ sơ không đầy đủ sẽ không được xem xét.
 • Ứng viên bắt buộc phải tham gia phỏng vấn trực tiếp hoặc qua Skype. Ban điều hành chương trình sinh viên ISS sẽ liên lạc với ứng viên để hẹn lịch phỏng vấn ngay sau khi hồ sơ của ứng viên đã được nhận.

Ứng tuyển online tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng tại Đây.

 • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: