Các ứng viên nữ hiện có thể gửi đơn đăng kí Học bổng toàn phần cho Sinh viên nữ của Đại học Phụ nữ Châu Á (Asian University for Women) tại Bangladesh nhằm đào tạo thế hệ các nhà lãnh đạo nữ tiếp theo

Asian University for Women

Đại học Phụ nữ Châu Á là trường đại học quốc tế độc lập tại Chittagong, Bangladesh với ục đích đào tạo thế hệ nữ lãnh đạo tương lai.

Bậc học: Đại học.

Ngành học: Các ngành có chương trình đào tạo tại trường.

Giá trị học bổng: Học bổng bao gồm:

 • Học phí
 • Tài liệu học tập (sách, báo…)
 • Chi phí sống (nhà ở, thực phẩm, dịch vụ dọn nhà)
 • Dịch vụ sức khoẻ căn bản (Khám răng, mắt, và các bệnh lý đã có trước đó không được bao gồm)
 • Chi phí đi lại
 • Hoàn trả phí đăng kí

Đối tượng: Nữ ứng viên tất cả các quốc tịch.

Học bổng có thể được nhận ở Bangladesh.

Yêu cầu:

 • Ứng viên là nữ
 • Mỗi sinh viên được đề nghị mức trợ cấp tài chính toàn phần hay bán phần dựa trên điều kiện kinh tế xã hội. Trường sẽ xem xét cẩn thận các đơn đăng kí và quyết định chính sách hỗ trợ tài chính dựa trên thu nhập gia đinh và hoàn cảnh xã hội (điều này sẽ được thể hiện trong đơn đăng kí).
 • Ưu tiên nữ ứng viên tại các nước Châu Á đang phát triển và là con đầu trong gia đình.
 • Ứng viên cần hoàn thành 12 năm học.
 • Thông thạo tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Liên lạc với trường để biết thêm.

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơ đăng kí nộp qua email, bao gồm:

 • 3 hình thẻ 4x6 viết tên phía sau
 • Bảng sao giấy chứng nhận thành tích học tập lớp 10, 11 và 12 hoặc tương đương
 • Bảng sao các giấy chứng nhận khác (hoạt động ngoại khoá..)
 • Bảng sau chứng minh tài chính (sổ ngân hàng, thuế, tiền lương..)
 • Danh sách các hoạt động ngoại khoá
 • Nộp đơn trực tuyến đến admissions-at-auw.edu.bd hoặc qua bưu điện

Tải đơn đăng kí tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng kí tại Đây.