Học bổng trả trước (Pay It Forward Scholarships) được trao tặng cho sinh viên hoặc sinh viên chuyển tiếp học bằng Cử nhân đầu tiên tại trường Đại học San Francisco. Trường sẽ trao tặng một học bổng toàn phần và hai học bổng bán phần cho năm học 2018-2019.

university-of-san-francisco-Michael-Fraley-flickr-56a1897d5f9b58b7d0c07aa4

Đại học San Francisco  là một trường đại học Công giáo ở San Francisco, California, Mỹ. Khuôn viên chính của trường nằm trên mảnh đất 55 mẫu giữa Cầu Cổng Vàng và công viên Cổng Vàng.

Bậc học: Đại học

Ngành học: Những ngành được dạy ở trường

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Giá trị học bổng: 1 học bổng toàn phần, 2 học bổng bán phần cho năm học 2018-2019. Học bổng có thể làm mới đến 4 năm

Học bổng có thể được nhận tại Mỹ.

Yêu cầu:

Sinh viên hoặc sinh viên chuyển tiếp học bằng Cử nhân đầu tiên của họ tại trường Đại học San Francisco. Ứng viên phải học tại trường toàn thời gian (tại khuôn viên Fort Wayne hoặc Crown Point) và phải có đơn xin nhập học hoàn thiện trong hồ sơ.

Điều kiện nhập học tại trường:

  • Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng trung học.
  • Yêu cầu bài kiểm tra: Không
  • Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên không sử dụng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ thường được yêu cầu cung cấp bằng cấp chứng minh sự thành thạo tiếng Anh ở cấp độ cao hơn mức độ được yêu cầu bởi trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/01/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Chứng minh với trường đại học rằng bạn xứng đáng nhận học bổng bằng cách viết một bài luận trình bày về cách bạn giúp người khác.
  • Gửi bài luận đến Văn phòng Tuyển sinh thông qua email. Bài luận phải bao gồm tên đầy đủ và đề cập đến việc ứng tuyển cho "Học bổng trả trước".
  • Nếu bạn chưa phải là sinh viên của trường, hãy nộp đơn đăng ký học cho trường. Bạn phải là một ứng viên USF nếu bạn muốn được trường xem qua bài luận.

*Xem đơn ứng tuyển tại Đây

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: