UW-e1500720057243

University of Waterloo hiện đang cung cấp học bổng Michael và Ophelia Lazaridis Olympiad nhằm theo đuổi chương trình đại học chuyên ngành Toán học năm 2019. Học bổng dành cho sinh viên Canada và quốc tế.

Mục tiêu của học bổng nhằm hỗ trợ các sinh viên Canada và quốc tế với những thành tích cao trong các nghiên cứu đại học.

University of Waterloo là tổ chức giáo dục đại học và nghiên cứu giải thưởng với bằng cấp học thuật trong các ngành học khác nhau. Các trường đại học thông thường cung cấp các khoá học với những lĩnh vực khác nhau trong giáo dục đại học.

Bậc học: Học bổng có sẵn để theo đuổi chương trình đại học.

Đối tượng ứng tuyển : Học bổng có sẵn để học tập tại khoa Toán học.

Giá trị học bổng : Học bổng sẽ bao gồm toàn bộ chi phí học phí, sách vở và chi phí sinh hoạt cho 8 học kỳ.

Số lượng học bổng: Chưa xác định

Quốc tịch: Học bổng dành cho sinh viên Canada và quốc tế.

Học bổng có thể được nhận tại Canada.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Thành tích học tập.
  • Nhận được Huy chương trong IOI (Olympic Tin học Quốc tế ) hoặc IMO (Olympic Toán quốc tế ) .
  • Hoạt động ngoại khóa được đánh giá thông qua đơn xin học bổng quốc gia / toàn cầu.

Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh thường được yêu cầu chứng minh trình độ tiếng Anh ở cấp độ cao hơn theo yêu cầu của trường đại học.

Hạn chót nộp hồ sơ:

04/02/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách nộp đơn: Nộp mẫu đơn trực tuyến trước ngày 4 tháng 2 năm 2019. Bao gồm mẫu đơn xin học bổng đã được hoàn thành cùng hồ sơ đăng ký đầy đủ của ứng viên trong suốt thời gian đăng ký.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: