University College London

Học bổng Denys Holland hỗ trợ sinh viên đến từ mọi quốc gia có thể đảm bảo được nguồn tài chính để theo học một chương trình bậc cử nhân tại trường University College London (UCL).

University College London

Bậc học: Cử nhân.

Ngành học: Các ngành học được đào tạo tại trường.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: £9.000/năm trong vòng 3 năm, được dùng để chi trả cho quá trình học tập hoặc có thể dùng để trả học phí.

Số lượng: Không rõ.

Học bổng có thể được nhận tại Anh.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

  • Có số mã số sinh viên UCL hoặc số đơn nhập học UCAS hợp lệ.
  • Nhận được thư mời nhập học UCL cho chương trình đại học toàn thời gian bắt đầu vào tháng 09/2018, ở bất kỳ khoa nào.
  • Có nhu cầu hỗ trợ tài chính.
  • Có thể thiện hiện rằng họ có nhu cầu to lớn và ý định tham gia năng nổ và đóng góp vào môi trường đại học.
  • Dưới hoặc 25 tuổi vào thời điểm nhập học.

Yêu cầu tiếng AnhỨng viên phải có trình độ tiếng Anh phù hợp với yêu cầu của nhà trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 06/07/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên phải cung cấp mã số sinh viên UCL hoặc mã số đơn nhập học UCAS để đơn nhập học được xem là hợp lệ. Hoàn tất đơn nhập học và các tài liệu liên quan và nộp qua email trước Thứ 6, 06/07/2018, 5 giờ chiều (giờ UK).

Xem đơn nhập học online tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại Đây