Queen_Mary_University_of_London_logo

Đại học Queen Mary London cung cấp học bổng Queen Mary Anniversary dựa trên thành tích học tập và có thể được gia hạn mỗi năm, trong suốt thời gian học Đại học của ứng viên.

Queen-Mary-University-Of-London-1

Đại học Queen Mary London (QMUL) là một trong những tổ chức giáo dục đại học hàng đầu của Anh. Với khoảng 17.840 sinh viên, 4.000 nhân viên và doanh thu hàng năm là 300 triệu bảng Anh, đây là một trong những trường đại học lớn nhất của Đại học London.

Bậc học: Đại học.

Ngành học: Tất cả các ngành có chương trình đào tạo bậc Đại học ở trường, ngoại trừ các chương trình kiểm soát hạn ngạch, tức là BDS, MBBS.

Giá trị học bổng: 5,000£/năm.

Số lượng học bổng: 03.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận ở Anh.

Yêu cầu:

  • Ứng viên phải đạt được AAA ở các mức độ A-key, hoặc tương đương quốc tế - UG 2018 tương đương ở nước ngoài [XLS 14KB]. Xin lưu ý rằng ứng viên đạt được mức tương đương với AAA, nghĩa là A * AB cũng đủ điều kiện để nhận học bổng.
  • Ứng viên phải có kế hoạch đóng học phí. Những ứng viên đã có quỹ từ học bổng khác của Queen Mary  Scholarship không đủ điều kiện.
  • Ứng viên phải nộp đơn xin nhập học vào 09/2018.
  • Ứng viên phải là những người mới tham gia vào chương trình giáo dục Đại học, tức là trước đây chưa từng theo học một phần hoặc toàn bộ khóa học trình độ Đại học.
  • Xin lưu ý: số tiền học bổng sẽ không tăng trong thời gian học  nhưng có thể giảm tương ứng với bất kỳ khoản giảm trong các khoản phí được quy định trong những năm tới.
  • Thanh toán trong năm thứ hai và thứ ba phụ thuộc vào điểm thành tích học tập tổng thể trên 80% mỗi năm học tại Queen Mary (nghĩa là ứng viên phải đạt được mức đánh giá chung trên 80% trong mỗi năm tiến trình để duy trì học bổng).
  • Chương trình học bổng này hoạt động độc lập với Chương trình học bổng Queen Mary Bursary Scheme. Ưng viên có thể nhận được học bổng ngoài học bổng này.
  • Các ứng viên có ngôn ngữ đầu tiên không phải là tiếng Anh phải chứng tỏ được năng lực tiếng Anh thông thạo bằng cách nộp các điểm số đạt yêu cầu  từ bài thi TOEFL.

Hạn chót nộp hồ sơ:

13/05/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

  • Ứng viên muốn được xem xét học bổng cần phải đảm bảo rằng ứng viên đã chấp nhận lời đề nghị của trường tại thời điểm nộp đơn xin học bổng.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin và phương thức liên lạc tại Đây.

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: