versailles-94571

CIMI LabEx (Tổ chức toán học và khoa học máy tính quốc tế) tại Toulouse hiện đang cấp 6 suất học bổng sau tiến sĩ cho các ứng viên mang quốc tịch Pháp và ứng viên quốc tế. Học bổng được cấp tại các lĩnh vực toán học và khoa học máy tính tại Tổ chức toán học Toulouse (IMT) và Tổ chức nghiên cứu khoa học máy tính Toulouse (IRIT).

Mục đích của CIMI đó là biến mình thành một trung tâm quốc tế hàng đầu về toán học, khoa học máy tính và tương tác giữa toán học và khoa học máy tính. Sự kết hợp khởi đầu trong một cấu trúc duy nhất vượt xa các hợp tác thông thường trong thời điểm hiện tại, tạo ra sức mạnh tổng hợp phù hợp thực sự để đạt được những nghiên cứu xuất sắc toàn cầu và khám phá các lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo.

CIMI là không gian độc đáo cho nghiên cứu toán học và khoa học máy tính, thu hút những sinh viên và các nhà khoa học với trình độ cao.

Thông tin học bổng:

 • Bậc học: Học bổng dành cho chương trình sau Tiến sĩ
 • Ngành học: Học bổng được cấp trong các lĩnh vực toán học, khoa học máy tính tại tổ chức toán học Toulouse ( IMT) và tổ chức khoa học máy tính Toulouse ( IRIT)
 • Giá trị học bổng:

Mỗi học bổng sau tiến sĩ sẽ nhận lương thực tế hàng tháng là €2,330 và được hưởng lợi từ bảo hiểm y tế cũng như bảo hiểm xã hội.

Ứng viên phải tham gia các hoạt động khoa học tại phòng thí nghiệm, các hội thảo và các nhóm làm việc

Vào cuối các nhiệm kỳ, các ứng viên được chọn phải viết một bản báo cáo về thành tựu khoa học, so sánh nó với dự án đầu tay và miêu tả mục tiêu tiêp theo của mình. Đối với ví trí 2 năm, các ứng viên liên quan cũng sẽ phải viết một bản báo cáo kết thúc năm học đầu tiên và giải thích lý do cho việc gia hạn thời gian học của mình.

 • Số lượng học bổng: 6 học bổng
 • Đối tượng: Các nhà nghiên cứu quốc tịch Pháp hoặc ngoại quốc đủ điều kiện đẩ đăng ký học bổng này.
 • Học bổng có giá trị tại Pháp.

Yêu cầu:

Điều kiện học bổng:

 • Các ứng viên phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Học bổng chỉ mở cho những viên có bằng Tiến sĩ về toán học hoặc khoa học máy tính và bằng đó phải được lấy trước ngày 30/9/2017 tại Pháp hoặc các quốc gia khác, các ưu đãi không dưạ trên chủ đề tất cả các ngành toán học và khoa học kĩ thuật đều được chào đón. Sự chọn lựa sẽ dựa trên thành tích khoa học xuất sắc và chất lượng dự án khoa học của ứng viên. Tương tác giữa toán học và khoa học máy tính sẽ được kiểm tra chặt chẽ

 • Dự án khoa học phải được viết cùng với một thành viên của IMT hoặc IRIT hoặc cả hai tổ chức
 • CIMI LabEX áp dụng chính sách bình đẳng cơ hội trong tuyển dụng.

Yêu cầu tuyển sinh đại học:

Yêu cầu đầu vào: Các vị trí chỉ mở cho những ứng viên có bằng Tiến sĩ toán học hoặc khoa học máy tính được cấp trước ngày 30/9/2017 tại Pháp hoặc một đất nước khác, ưu đãi không dựa trên chủ đề và tất cả các ngành khoa học máy tính và toán học đều được chào đón.

Yêu cầu Anh ngữ: Vì ngôn ngữ giảng dạy tại các trường đại học và cao đẳng của Pháp là tiếng Pháp, các ứng viên được yêu cầu phải chứng minh trình độ tiếng Pháp của mình. Nếu ứng viên đang ghi danh vào năm nhất hoặc năm hai của chương trình nghiên cứu tại Đại học Pháp, họ phải chứng minh họ có trình độ kiến thức đầy đủ về tiếng Pháp hoặc vượt qua bài kiểm tra ngôn ngữ bằng cấp tiếng Pháp. Nếu ứng viên đang đăng ký nghiên cứu tại một Grande École hoặc có ý định nghiên cứu trong năm 3 của chương trình nghiên cứu hoặc có kế hoạch ghi danh chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ ứng viên sẽ phải kiểm tra tiếng Pháp với trường của mình tại Pháp vì nó thay đổi tùy thuộc vào chương trình học. Nhìn chung, các ứng viên được mong đợi có trình độ tiếng Pháp tương ứng với B1 / B2 trong Hộ chiếu Ngôn ngữ Châu Âu

Yêu cầu kiểm tra: Ứng viên cần nắm rõ bài kiểm tra sau:

 • TCF (Test de Connaione du français - Kiểm tra kiến thức về tiếng Pháp):
 • Le TEF (Test d denévalval de français - Kiểm tra đánh giá của Pháp)
 • Bằng tiếng Pháp
 • DELF (Diplôme dátétudes en langue française - Văn bằng nghiên cứu tiếng Pháp)
 • DALF (Diplôme approfondi de langue française - Văn bằng nâng cao về tiếng Pháp).

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 3/2/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức đăng ký:

Tất cả các đơn đăng ký phải được nộp trực tuyến trước ngày 3/1/2019 ( 22h theo giờ tại Paris)

Các ứng viên phải cung cấp đủ các tài liệu sau:

 • Một hồ sơ lý lịch với danh sách các bài nghiên cứu đã được công khai
 • Một lá thư bày tỏ nguyện vọng
 • Một dự án khoa học được đề xuất ( khoảng 2 trang giấy)
 • Hai thư giới thiệu chi tiết
 • Tên của người hưỡng dẫn/ nhà khoa học tại tổ chức khoa học chính (thành viên của IMT hoặc IRIT) cùng với thư hỗ trợ chi tiết

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: