stephen_smith_hallway_website

Trung tâm nghiên cứu chuyên sâu USC Shoah Foundation mở đơn ứng tuyển dành cho các ứng viên sau tiến sĩ từ khắp nơi trên thế giới đăng ký học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ Junior Center năm 2019-2020.

Được thành lập vào năm 2014, Trung tâm nghiên cứu nạn diệt chủng tiên tiến là chi nhánh học thuật của USC Shoah Foundation. Trung tâm nghiên nạn cứu diệt chủng tiên tiến USC Shoah dành riêng cho việc thúc đẩy các lĩnh vực nghiên cứu liên ngành mới về Holocaust và các cuộc diệt chủng khác, tập trung vào nguồn gốc của nạn diệt chủng và cách can thiệp vào chu kỳ dẫn đến bạo lực hàng loạt. Trung tâm tổ chức các hội thảo và hội thảo quốc tế hàng năm, bao gồm một chuỗi các bài diễn thuyết về nạn diệt chủng và bạo lực hàng loạt, và cung cấp chương trình nghiên cứu sinh quốc tế cạnh tranh.

Bậc học: Học bổng dành cho các ứng viên theo đuổi chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ.

  • Ngành học: Học bổng sẽ được trao cho một học giả sau tiến sĩ xuất sắc từ bất kỳ ngành nào sẽ thúc đẩy ngành nghiên cứu diệt chủng thông qua việc sử dụng Lưu trữ Lịch sử Hình ảnh USC Shoah Foundation và các nguồn tài liệu khác của USC.
  • Giá trị học bổng: Học bổng cung cấp mức lương hàng năm là 70.000 đô la, kèm một số phúc lợi khác. Người được chọn sẽ dạy một khóa trong thời gian nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Văn học, Nghệ thuật và Khoa học USC Dornsife và được trông đợi cung cấp cho Trung tâm những quan điểm nghiên cứu mới, góp phần vàocác hoạt động của Trung tâm và thuyết trình trước công chúng trong thời giansử dụng học bổng.
  • Quốc tịch: Học bổng dành cho ứng viênsau tiến sĩ từ khắp nơi trên thế giới.
  • Số lượng:Chưa rõ
  • Học bổng có thể nhận tại Hoa Kỳ.

Yêu cầu:

Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí sau:

Ứng viên phải có bằng tiến sĩ trước ngày 1 tháng 7 năm 2019. Học giả phải được trao bằng tiến sĩ trong vòng 5 năm đổ lại. Các quyết định giải thưởng cho học bổng này sẽ dựa trên tính độc đáo của đề xuất nghiên cứu, tiềm năng để thúc đẩy nghiên cứu trong lĩnh vực nghiên cứu nạn diệt chủng và tập trung ứng dụng các nguồn tài liệu từ USC cho dự án.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 28 tháng 02 năm 2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Để nộp đơn, ứng viên vui lòng gửi cover letter, CV và đề xuất nghiên cứu (tối đa 3 trang) thảo luận về chủ đề, phương pháp tiếp cận và các tài liệu từ USC được sử dụng, cũng như hai thư giới thiệu vào ngày 28 tháng 2 năm 2019 tới địa chỉ cagr-at-usc.edu. Ngoài ra, cần có hai thư giới thiệu bảo mật ( ứng viên không được biết nội dung của thư) . Thư nên được chính người viết thư gửi vào địa chỉ mail nêu trên.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin tại đây.

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: