Học bổng được tạo ra nhằm khuyến khích các tiến sĩ và những nhà nghiên cứu có tiềm năng trong lĩnh vực nghiên cứu về Hàn Quốc bằng cách tài trợ chuyến đi đến Hàn quốc để họ có cơ hội tìm hiểu, thu thập thông tin hữu ích cho quá trình nghiên cứu và thiết lập mối quan hệ với những chuyên gia tại đây.

Đất nước: Hàn Quốc

Ngành hc: Nghiên cứu về Hàn quốc hoặc những vấn đề liên quan đến văn hóa, xã hội, con người Hàn quốc

Bc hc: Tiến sĩ, giáo sư, chuyên gia

Loi hc bng: 30 ứng viên sẽ được chọn để tham gia chương trình Doctoral and Postdoctoral Fellowship (ứng viên phải tự sắp xếp chỗ ở và dụng cụ nghiên cứu)

Điều kiện dự tuyển:

  • Ứng viên bậc tiến sĩ: đã hoàn thành các thủ tục cần thiết và đang trong quá trình viết luận án tiến sĩ
  • Giáo sư, chuyên gia (có bằng tiến sĩ): giáo sư hoặc nhà nghiên cứu mong muốn được hoàn thiện nghiên cứu/ giảng dạy ở một trường đại học hoặc viện nghiên cứu ở Hàn quốc
  • Phải có khả năng viết luận văn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

Đăng ký: qua bưu điện hoặc qua mạng

Thi gian đăng ký d tuyn : 30/9/2011

Thông tin chi tiết xem tại website www.kf.or.kr

Yêu cầu:

Hạn chót nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ:

Xem thêm thông tin:

Nhân tin học bổng qua Email: