Ngày quốc gia ở Thuỵ Điển - Ảnh sưu tập

Ngày quốc gia ở Thuỵ Điển - Ảnh sưu tập

Học bổng của viện nghiên cứu Thụy Điển (SISS) được trao cho các sinh viên từ một số quốc gia nhất định với bậc học Thạc sĩ toàn thời gian ở Thụy Điển, bắt đầu từ kỳ học mùa thu 2016. Học bổng bao gồm cả phí sinh hoạt và học phí.

SISS là chương trình học bổng quốc tế của chính phủ Thụy Điển nhằm phát triển các nhà lãnh đạo toàn cầu. Học bổng được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Thụy Điển và được quản lý bởi Viện nghiên cứu Thụy Điển (SI), chương trình cung cấp cơ hội đặc biệt cho các nhà lãnh đạo tương lai để phát triển về mặt chuyên môn và kiến thức, để trải nghiệm xã hội và văn hóa Thụy Điển, và để xây dựng một mối quan hệ lâu dài với Thụy Điển và với các nhà lãnh đạo khác.

Chương trình mong muốn giúp các ứng viên nhận được học bổng có thể chủ động hơn trong sự phát triển tích cực của xã hội mà mình đang sống. Ứng viên lý tưởng là các chuyên gia trẻ có tham vọng và trình độ học tập xuất sắc, kinh nghiệm lãnh đạo và có nhận thức rõ ràng về việc một chương trình nghiên cứu ở Thụy Điển sẽ có lợi cho đất nước của mình như thế nào.

Quá trình nộp hồ sơ học bổng gồm 2 vòng tuyển chọn:

- Vòng 1:  01 - 15/12/2015, nộp đơn xin học bổng trực tuyến,tại đây.

- Vòng 2:  01 - 13/2/2016, các ứng viên vượt qua vòng 1 sẽ nộp hồ sơ chi tiết hơn

- Biết kết quả: 04/2016

Ngành: Ưu tiên các chương trình nghiên cứu chú trọng đến bình đẳng giới, phát triển bền vững, dân chủ, nhân quyền, giảm nghèo đói.

Bậc học: Thạc sĩ ( toàn thời gian)

Đơn vị cấp học bổng: Viện nghiên cứu Thuỵ Điển, Chính phủ Thuỵ Điển

Đối tượng của học bổng: Là ứng viên quốc tế, thuộc các quốc gia nằm trong danh sách, cụ thể:

- Nhóm 1: Afghanistan, Bangladesh, Cambodia, the Democratic Republic of Congo (DRC), Ethiopia, Kenya, Liberia, Mali, Mozambique, Myanmar (Burma), Rwanda, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe.

- Nhóm 2: Brazil, China, Colombia, Egypt, India, Indonesia, South Africa and Syria.

- Nhóm 3: Các nước DAC và ODA ( trong đó có Việt Nam)

Xem danh sách tại đây.

Số lượng: Khoảng 300 học bổng sẽ được trao

Giá trị học bổng

- Trợ cấp học bổng học phí và chi phí sinh hoạt

Học bổng bao gồm cả học phí (Viện nghiên cứu Thụy Điển sẽ trả trực tiếp cho các trường đại học cao đẳng/đại học Thụy Điển) và chi phí sinh hoạt với tổng cộng là SEK 9.000 ( khoảng 990$) mỗi tháng.

Không có tài trợ bổ sung cho các thành viên gia đình. Thời gian học bổng không thể thay đổi hay vượt quá thời hạn của chương trình nghiên cứu, học bổng cũng không thể chuyển sang cho một chương trình nghiên cứu khác với học bổng đã được trao.

- Trợ cấp đi lại

Ứng viên đến từ các nước nằm trong danh sách DAC những nước nhận ODA sẽ được trợ cấp đi lại cùng với học bổng của họ. Khoản trợ cấp đi lại là khoản thanh toán một lần là SEK 15.000.

- Bảo hiểm

Ứng viên học bổng sẽ nhận được bảo hiểm của Tập đoàn Bảo hiểm Nhà nước Thụy Điển và Bảo hiểm con người cho bệnh tật và tai nạn trong thời gian học bổng.

Kết nối các thành viên: Tất cả các ứng viên học bổng SI sẽ trở thành thành viên, và giúp phát triển, Mạng lưới kết nối SI cho các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai (NFGL) - một mạng lưới cung cấp các cơ hội chỉ dành riêng cho các ứng viên SI trong thời gian ở Thụy Điển. Cùng với những người tài năng khác từ khắp nơi trên thế giới, các ứng viên học bổng, sẽ tham gia và tổ chức một loạt các sự kiện, trao đổi ý tưởng và tạo ra các mạng lưới mang lại lợi ích cho việc phát triển sự nghiệp và cá nhân của mình. Ứng viên học bổng dự kiến sẽ trở thành đại sứ cho đất nước của mình, và thể hiện các kỹ năng lãnh đạo và hợp tác giữa NFGL. Khi các ứng viên trở về nước, họ trở thành một phần của Mạng lưới các cựu sinh viên SI Thụy Điển.

Thời hạn học bổng: Học bổng dành cho bậc học Thạc sĩ toàn thời gian từ một đến hai năm, và chỉ cấp cho các chương trình bắt đầu vào kỳ học mùa thu. Học bổng dành cho một năm học (hai học kỳ) một lần và được gia hạn cho các chương trình học dài hơn hai học kỳ, với điều kiện các ứng viên đã thi qua các khóa học/tín chỉ.

Yêu cầu:

- Ứng viên phải đến từ một nước trong danh sách của học bổng và có kinh nghiệm làm việc ít nhất là hai năm. ( Xem danh sách các quốc gia được cấp học bổng bên trên)
- Chứng minh được trình độ học tập xuất sắc và kinh nghiệm lãnh đạo.
-  Thể hiện mong muốn tạo nên sự khác biệt bằng cách làm việc với các vấn đề mà sẽ góp phần tạo nên sự phát triển bền vững và đúng đắn ở đất nước của mình.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Vòng 01: Nhận đơn online từ 01 - 15/12/2015
Vòng 02: Ứng viên vượt qua vòng 1, nộp đơn xin học bổng chi tiết từ 01-13/2/2016.

Phương thức nộp hồ sơ:

nên lưu ý, quá trình chọn tuyển chọn của học bổng gồm hai vòng.
- Vòng đơn đầu tiên sẽ diễn ra thông qua một nộp đơn online từ 01-15/12/2015. Các ứng viên vượt qua sẽ được thông báo vào ngày 08/01/2016, và sẽ được yêu cầu nộp một đơn chi tiết cho vòng đơn thứ hai từ 01-13/2/2016. Quá trình chọn đơn qua 2 vòng nhằm mục đích đem lại sự minh bạch trong các tiêu chí lựa chọn và để tránh việc sinh viên phụ thuộc vào việc nộp lệ phí nộp đơn (SEK 900) đến Trang tuyển sinh Đại học vô ích.
- Nếu được chọn vào vòng đơn thứ hai, trước tiên bạn phải hoàn thiện đơn xin vào chương trình Thạc sĩ trước hạn cuối của trường Đại học vào ngày 15/1/2016, và nộp phí nộp đơn nhập học (SEK 900) trước 1/2/2016
- Với vòng đơn thứ hai, bạn sẽ được yêu cầu nộp thư bày tỏ nguyện vọng, Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Europass, một bản photo hộ chiếu, và hai thư giới thiệu. Các tài liệu phải được viết bằng tiếng Anh. Nếu có bất kỳ tài liệu bắt buộc nào bị thiếu hay không được viết bằng tiếng Anh, đơn đó sẽ bị coi là không đủ điều kiện.

Xem thêm thông tin:

https://