MPI-1

Bộ Công nghiệp Cơ bản (MPI), Chính phủ New Zealand cung cấp học bổng Sau tiến sĩ LEARN dành cho  nhà khoa học mới nổi đến từ một nước đang phát triển để học tập tại New Zealand.

parliament-nz-government-1120

Mạng lưới nghiên cứu giảm phát thải gia súc hoặc LEARN là một chương trình giải thưởng được Chính phủ New Zealand tài trợ thông qua Bộ Công nghiệp Cơ bản (MPI) để xây dựng năng lực quốc tế về nghiên cứu phát thải chất thải.

Bậc học: Sau tiến sĩ.

Ngành học: Học bổng được trao để hoàn thành một dự án nghiên cứu ở New Zealand trong lĩnh vực Giảm nhẹ khí nhà kính.

Đối tượng: Ứng viên từ các nước đang phát triển.

Giá trị học bổng:

 • Tối đa 50.000 NZD mỗi năm cho tối đa là hai năm để trang trải các chi phí sinh hoạt ở New Zealand (tính theo thời gian ở New Zealand).
 • Khoảng 5,000 NZD chi trả cho vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông và bảo hiểm du lịch / y tế.
 • Ngân sách trị giá 5.000 NZD hỗ trợ các chi phí nghiên cứu liên quan đến dự án.
 • Lưu ý rằng học bổng sẽ cho phép nhiều ngày lưu trú ngắn hạn ở New Zealand. Thời gian tối thiểu tại ở New Zealand một lần là sáu tháng và phải có ít nhất hai chuyến thăm New Zealand trong khoảng thời gian hai năm nhận học bổng. Ngân sách sẽ được cung cấp theo chi tiết, bao gồm cả bằng chứng về chi phí ước tính và phải có bằng chứng về việc làm tại quốc gia của ứng viên. Thông tin này được yêu cầu ở giai đoạn nộp đơn đầy đủ (xem bên dưới).
 • Ngân sách sẽ được quản lý thông qua tổ chức của New Zealand. Khi học bổng đã được cấp, trách nhiệm của ứng viên là làm việc với tổ chức của New Zealand để sắp xếp các chuyến đi, chỗ ở, bảo hiểm và các yêu cầu hậu cần khác.
 • Bộ Công nghiệp Cơ bản có quyền xem xét các yêu cầu về tính đủ điều kiện bất cứ lúc nào và trong trường hợp đặc biệt, trao học bổng cho những người không đáp ứng được tất cả các yêu cầu.

Số lượng học bổng: Chưa rõ.

Học bổng được nhận tại New Zealand.

Yêu cầu:

 • Đã có bằng tiến sĩ trong vòng 5 năm qua.
 • Là một nhà nghiên cứu đạt thành tích cao (vui lòng cung cấp bảng điểm, thư giới thiệu và biên bản xuất bản).
 • Làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến việc giảm nhẹ khí nhà kính tại nước sở tại.
 • Được cấp trên hỗ trợ nộp đơn xin học bổng.
 • Có một người cố vấn trong một tổ chức nghiên cứu của New Zealand (chủ nhà).
 • Là cư dân ở một nước đang phát triển theo quy định của OECD nhận hỗ trợ phát triển ODA (ODA).
 • Đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ New Zealand đối với việc nhập cảnh quốc tế vào New Zealand.
 • Ứng viên phải có khả năng nói và hiểu tiếng Anh đủ để nghiên cứu.

Hạn chót nộp hồ sơ:

30/06/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Quy trình đăng kí gồm hai giai đoạn. Trung tâm nghiên cứu khí nhà kính nông nghiệp New Zealand (NZAGRC) quản lý các giải thưởng LEARN thay mặt cho Bộ ngành công nghiệp cơ bản.
 • Ứng viên trước tiên phải nộp một Biểu hiện Quan tâm (EOI) để xác định tình trạng đủ điều kiện. Nếu hội đủ điều kiện, ứng viên sẽ được mời nộp đơn đầy đủ và được một hội đồng đánh giá và Bộ ngành công nghiệp cơ bản xem xét.
 • Một EOI cho học bổng tiến sĩ có thể nộp vào bất kỳ lúc nào trong năm, tuy nhiên, phải nộp đầy đủ các hồ sơ trước ngày 30 tháng 6 (New Zealand time).

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và cách thức đăng kí tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: