MoET best

Lễ trao học bổng DAAD cho các ứng viên xuất sắc của Việt Nam

Cơ quan dịch vụ trao đổi học thuật Đức (DAAD) cung cấp các suất học bổng cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng theo học các khoá học Sau đại học tại các trường Đại học Đức. Chương trình được triển khai nhằm hỗ trợ các chuyên gia trẻ, giỏi về mặt học thuật, đến từ các nước đang phát triển có thể theo đuổi việc nghiên cứu sâu hơn.

Đơn vị cấp học bổng: Các trường ĐH tại Đức, có đào tạo các khoá học liên quan lĩnh vực phát triển

Ngành học: Xem trong danh sách tại đây

Đối tượng học bổng: các chuyên gia trẻ đến từ các nước đang phát triển

Giá trị học bổng:

  • Học bổng tài trợ 750 Euro/ 1 tháng cho nghiên cứu sinh bậc Thạc sĩ và 1000 Euro/ 1 tháng đối với nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ
  • Ngoài ra, học bổng còn bao gồm chi phí về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tài sản cá nhân; chi phí đi lại nếu những chi phí này không được cấp bởi quốc gia bạn là công dân hoặc những nguồn quỹ khác.
  • Học bổng tài trợ trong khoảng thời gian 12 – 24 tháng ( tuỳ vào ngành học/ cơ sở cấp học bổng)

Brochure về học bổng, xem tại đây.

Yêu cầu:

  •  Làm việc tại cơ quan chính quyền hoặc các công ty nhà nước/ tư nhân tại 1 quốc gia phát triển, đang tham gia vào việc hoạch định và thi hành các định hướng và các dự án nhấn mạnh về chính sách phát triển liên quan các lĩnh vực công nghệ, kinh tế và xã hội.
  • Có bằng Cử nhân ( thường đối với chương trình 4 năm) của lĩnh vực liên quan
  • Hoàn thành bằng cấp học thuật với kết quả trên mức trung bình ( trên 3.0/4.0) và ít nhất 2 năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan
  • Bằng cấp đã có thường không nên quá 6 năm
  • Đối với các khoá học bằng tiếng Đức:  DSH 2 hoặc TestDaF 4; tại thời điểm nộp đơn, yêu cầu kĩ năng tiếng Đức phải ở mức A2. Ngoài ra, các khoá học tiếng Đức ở mức A2 hoặc B1 cũng được đề xuất.
  • Đối với khoá học bằng tiếng Anh: yêu cầu IELTS ( Band 6.0) hoặc TOEFL (tối thiểu 550 đối với paper TOEFL , 213 computer TOEFL  và 80 internet TOEFL)

Hạn chót nộp hồ sơ:

08 – 10/2016, tuỳ theo khoá học

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn xin học bổng phải được hoàn tất một cách trực tiếp đối với khoá học liên quan, trừ Cameroon ( đơn xin học bổng phải nộp qua cơ quan Đại sứ quán Đức). Truy cập vào websites khoá học để lấy mẫu đơn học bổng, xem hạn chót nộp hồ sơ và tất cả tài liệu được yêu cầu đính kèm.

Xem thêm thông tin:

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?status=3&origin=190&subjectGrps=&daad=1&q=&page=1&detail=10000008