Các ứng viên được mời nộp đơn cho học bổng nghiên cứu sinh của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, năm học 2017-2018. Chương trình nghiên cứu được thành lập nhằm mục đích thúc đẩy các nhà nghiên cứu và học giả quốc tế thực hiện các nghiên cứu phổ biến cùng với các thành viên của các khoa phòng thuộc lĩnh vực liên quan từ đất nước của chúng tôi và để phát triển sự tương tác khoa học giữa các nhà nghiên cứu.

Sinh viên quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như tính độc đáo của một nền giáo dục có chất lượng, đáp ứng một lịch sử lâu dài và một nền văn hoá phong phú cũng như sự hiếu khách của người dân và giá trị lịch sử và điều kiện sống kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những lựa chọn tốt nhất cho việc đào tạo.

turkish

 

Bậc học: Vị trí nghiên cứu - Sau Tiến sĩ

Ngành học: Chương trình nghiên cứu nhằm mục đích thúc đẩy tương tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học

Đối tượng: Các ứng viên quốc tế, không thuộc quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ đủ điều kiện ứng tuyển cho học bổng này

Giá trị học bổng:

 • Tiền trợ cấp nghiên cứu hàng tháng là 3.000 TL
 • Học bổng không bao gồm phí đi lại, ăn ở và sức khỏe. Ứng viên nên sắp xếp chỗ ở trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ. Đề nghị các nhà nghiên cứu, trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, sắp xếp chỗ ăn ở, nếu có thể, tại các khu nhà ở trường đại học - nơi mà họ sẽ tiến hành nghiên cứu

Học bổng có thể được nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ

Yêu cầu:

 • Các ứng viên đã có bằng Tiến sĩ, không thuộc quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có thể đăng ký cho học bổng nghiên cứu này.
 • Các ứng viên phải đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ hoặc đang trong giai đoạn làm luận án.
 • Các ứng viên cũng cần thiết có thư chấp nhận/Thư mời (Acceptance/Invitation Letter) từ trường đại học tại Thổ Nhĩ Kỷ để nghiên cứu (để có những thư này, các nhân các nhà nghiên cứu nên liên hệ các trường đại học).

Các yêu cầu khác:

 • Không quá 45 tuổi vào ngày nộp đơn.
 • Đối với sinh viên bậc Tiến sĩ, đang theo học chương trình Tiến sĩ và đang trong giai đoạn làm luận án.
 • Có bằng Tiến sĩ
 • Xác nhận trình độ ngôn ngữ cần thiết cho nghiên cứu.
 • NẾU dữ liệu cá nhân được thu thập bằng các phương pháp như thử nghiệm, khảo sát, thảo luận nhóm tập trung, thực hành, có “Ethics Committee Approval Certificate" (Tạm dịch: Chứng nhận cam kết không vi phạm đạo đức nghiên cứu) của Ethics Committee thuộc trường đại học.
 • NẾU nghiên cứu được thực hiện trên di tích lịch sử và các địa điểm khảo cổ với các thông tin ngoài công lập, tài liệu từ các tổ chức và tổ chức, có "Legal Permit" (Tạm dịch: Giấy Phép Pháp Lý) lấy từ cơ quan chính phủ liên quan.

Điều kiện nhập học tại trường:

 • Đầu vào: Các ứng viên phải đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ hoặc đang trong quá trình làm luận án.
 • Tiếng Anh: Các ứng viên được yêu cầu phải đáp ứng các văn bằng (GRE, GMAT, TOEFL, DELF, YDS, ALES,...) được quy định bởi trường đại học và khoa phòng - nơi có thể được lựa chọn trong hệ thống đơn đăng ký. Các ứng viên không có các văn bản yêu cầu sẽ không được xem xét cho học bổng.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Chương trình mở nhận đơn trong suốt năm học.

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn ứng tuyển sẽ được nhận trực tuyến. Ứng viên điền vào Đơn đăng ký, scan các văn bản yêu cầu và tải chúng lên hệ thống.

Các đơn đăng ký sẽ được đánh giá trong 3 tháng kể từ ngày nộp đơn. Ứng viên được thông báo về kết quả đơn ứng tuyển thông qua email. Email bao gồm các thông tin mới nhất cũng như đơn ứng tuyển thành công.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm chi tiết về học bổng tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: