denmark

Nếu bạn là một ứng viên quốc tế đang tìm kiếm cơ hội học bổng tại Đại học Nam Đan Mạch. Đơn ứng tuyển đang được mở cho tất cả các ứng viên quốc tế ngoại trừ những ứng viên đến từ các nước Châu Âu và khu vực kinh tế Châu Âu. Mục đích chính của tổ chức nhằm đẩy mạnh nguồn gốc và tính sáng tạo cho ứng viên

Tại Đại học Nam Đan Mạch, có nhiều học bổng dành cho những ứng viên tốt nghiệp trình độ quốc tế và Hiệp Định Văn Hóa đối với những ứng viên là khách và trao đổi.  Học bổng gồm hai phần: Học phí toàn phần và tài trợ để hỗ trợ chi phí sinh hoạt lên tới DKK 6090 mỗi tháng trước thuế.

Đại học Nam Đan Mạch chào đón những ứng viên đầu tiên tới khuôn viên tại Odense vào tháng 9 năm 1966 và những điều được phát triển bởi những bước nhảy vọt kể từ đó.

Thông tin học bổng:

  • Bậc học: Tiến sĩ
  • Giá trị học bổng: Miễn giảm học phí toàn phần và tài trợ DKK 6090/ tháng trước thuế
  • Số lượng: Có sẵn nhiều kiểu học bổng khác nhau
  • Đối tượng: Ứng viên trên toàn thế giới ngoại trừ EU/EEA
  • Học bổng có giá trị tại Đan Mạch

Yêu cầu:

Điều kiện ứng tuyển:

Để đủ điều kiện, các ứng viên phải tuân theo những tiêu chí sau:

  • Các ứng viên đến các nước không thuộc Châu Âu và Khu vực Kinh Tế Châu Âu, đủ khả năng chi trả cho học phí.

Học bổng sẽ được trao cho những ứng viên đạt chất lượng tốt nhất.

  • Điều kiện quốc gia: Học bổng dành cho ứng viên từ các quốc gia trên thế giới

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 1/1 và ngày 1/9 ( 2 khoảng thời gian trong năm )

Phương thức nộp hồ sơ:

Cách thức ứng tuyển: Tất cả các ứng viên đủ điều kiện được cấp nơi nghiên cứu sẽ tự động được xem xét cho học bổng.

 

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

Nhân tin học bổng qua Email: