17

Bạn muốn theo đuổi một khóa học bằng cấp và lo lắng về chi phí? Đây là giải pháp của bạn để hỗ trợ tài chính cho việc học của bạn. Đại học Sussex hiện đang hỗ trợ ứng viên tham gia học bổng Cate Haste.

Bursary nhằm mục đích hỗ trợ những ứng viên tiềm năng từ bất kỳ quốc tịch nào muốn hoàn thành nghiên cứu của họ nhưng không thể hoàn thành vì các vấn đề tài chính.

Đại học Sussex hân hạnh nhận được Hiến chương Hoàng gia vào tháng 8 năm 196. Đây là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Sussex, Anh. Trường đứng thứ sáu trong một trong những trường đại học có uy tín ở Anh.

Tại sao tại Đại học Sussex? Tại trường đại học, sinh viên sẽ nhận được nhiều lời mời tham gia chương trình du học cũng có nhiều cơ hội tham gia các sự kiện và hội thảo khác nhau. Học sinh sẽ được tham gia và trải nghiệm như một sinh viên năng động trong không khí cởi mở và chào đón.

Các quốc gia đủ điều kiện: Sinh viên quốc tế đủ điều kiện cho học bổng.

Bậc học : Thạc sĩ

Ngành học : Lịch sử hoặc trong Thạc sĩ Lịch sử đương đại hoặc Thạc sĩ Lịch sử trí tuệ.

Giá trị học bổng: Chỉ có một học bổng với giá trị 3.000 bảng dưới dạng giảm học phí cho bậc học.

Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu tiếng Anh không phải là ứng viên tiếng mẹ đẻ, thì ứng cần thể hiện khả năng tiếng Anh của mình bằng cách làm bài kiểm tra IELTS hoặc TOEFL.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

  • Không được nhận bất kỳ học bổng nào khác từ bất kỳ trường đại học nào khác ở Anh.
  • Ứng viên phải có bằng Cử nhân để đăng ký vào chương trình này.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 01/07/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Phương thức nộp hồ sơ :

Các ứng viên phải nộp đơn đăng ký để trở thành một phần của chương trình cấp bằng thạc sĩ tại trường đại học. Khi ứng viên được chọn cho chương trình, ứng viên sẽ đủ điều kiện để nộp đơn học bổng bằng cách hoàn thành mẫu đơn trực tuyến.

Tài liệu hỗ trợ: Bản sao bảng điểm học tập, sơ yếu lý lịch và bản sao hộ chiếu phải được đính kèm với đơn đăng ký.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây