Notre Dame Institute for Advanced Study (NDIAS)

Viện Cao học Notre Dame (NDIAS) trao tặng các suất học bổng Cao học cho năm học 2017-2018. Sinh viên Mỹ cũng như sinh viên quốc tế có thể tham gia đăng kí học bổng.

Viện Cao học Notre Dame (NDIAS) cam kết hỗ trợ các chương trình học bổng liên kết trong đó đề cập đến giải pháp cho các vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực nghệ thuật, cơ khí, nhân văn, luật pháp, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, đặc biệt là những vấn đề vượt ra khỏi khuân khổ thông thường.

Đơn vị cấp học bổng: Viện Cao học Notre Dame (NDIAS), Đại học Notre Dame, Mỹ.

Đối tượng: Ứng viên Mĩ và ứng viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Số lượng: Không rõ.

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong toàn bộ thời gian học.

Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị tối đa lên đến $25,000 và kèm theo $1,000 dành cho chi phí nghiên cứu, chi phí sử dụng cơ sở vật chất của Viện, máy tính, máy in, thư viện trường, tham dự các buổi hội thảo và đào tạo của Viện được tổ chức hai lần một tuần.

Yêu cầu:

Viện chào đón các hồ sơ học bổng đến từ các ứng viên thuộc các chuyên ngành như nghệ thuật, cơ khí, nhân văn, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội với những dự án nghiên cứu có sức sáng tạo cao hoặc trùng khớp với kế hoạch đào tạo của Viện đào tạo Cao học Notre Dame. Ứng viên tốt nghiệp từ tất cả các trường Đại học đều có thể tham gia đăng kí học bổng. Cụ thể, ứng viên phải đạt được các yếu tố sau:

 • Có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, biểu diễn nghệ thuật.
 • Dự án nghiên cứu đề cấp đến các vấn đề thực tiễn, quy phạm và tích hợp; đặc biệt là các vấn đề liên quan đến nghiên cứu học thuật về Thiên Chúa giáo
 • Dự án được mô tả rõ ràng, tỉ mỉ và có sức ảnh hưởng
 • Có khả năng kết nối và làm việc nhóm với các sinh viên khác khi tham gia phản biện và thuyết trình
 • Có nguyện vọng đóng góp vào sự lớn mạnh của cộng đồng các học giả nghiên cứu ở trường.

Hạn chót nộp hồ sơ:

15/10/2016.

Phương thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ học bổng có thể được nộp trực tuyến tại địa chỉ sau: http://ndias.nd.edu/fellowships/graduate-student/online-application/

Hồ sơ học bổng bao gồm:

 • Đơn đăng kí học bổng
 • Sơ yếu lí lịch hiện tại (độ dài không quá 4 trang)
 • Tóm tắt đề xuất nghiên cứu (độ dài không quá 400 từ)
 • Đề xuất nghiên cứu (độ dài không quá 6 trang, cách chữ đôi double-spaced)
 • Danh mục tham khảo (độ dài không quá 2 trang, cách chữ đơn)
 • Tối đa 2 trang tài liệu không phải dạng văn bản làm cơ sở cho đề xuất nghiên cứu (nếu có)
 • Cover letter (nếu có)
 • 3 thư giới thiệu (tham khảo lưu ý chung về điều kiện để có 1 bức thư giới thiệu chuyên nghiệp)

Xem thêm thông tin:

Xem tại đây.

Nhân tin học bổng qua Email: