Khoa Kinh doanh Sydney, trường đại học Wollongong bắt đầu mở đơn cho học bổng bán phần học phí cho năm học 2018. Trường là một trong những trường hàng đầu giảng dạy về kinh doanh và quản lí trên thế giới.

hoc bong MBA cua dai hoc Sydney

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học:

 • Thạc sĩ quản trị kinh doanh
 • Thạc sĩ quản trị kinh doanh (tiên tiến)
 • Thạc sĩ Kinh doanh
 • Thạc sĩ Kinh doanh (Văn bằng 2)
 • Thạc sĩ kế toán
 • Thạc sĩ kế toán (tiên tiến)
 • Thạc sĩ tài chính ứng dụng
 • Thạc sĩ tài chính ứng dụng (đầu tư)
 • Thạc sĩ Quản lí dự án và chuỗi cung ứng

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Số lượng: 15

Giá trị học bổng: Giảm 25% học phí cho thời lượng chuẩn của 1 khoá học

Học bổng có thể được nhận tại Úc

Yêu cầu:

 • Được nhận vào chương trình thạc sĩ của khoa Kinh doanh, trường đại học Wollongong
 • Cam kết nhập học vào kỳ 3 tháng đã đăng ký cho học bổng
 • Có bằng cử nhân tốt nghiệp với điểm trung bình từ 70% trở lên
 • Phát biểu 3 nội dung dưới đây (Tối đa 500 chữ):
  • Motivation for studying your selected program at Sydney Business School, University of Wollongong
  • Outline how you believe this degree will help you achieve your career goals and personal aspirations
  • Describe the value you believe you will bring to your fellow students

Điều kiện nhập học tại trường:

 • Yêu cầu đầu vào: Có bằng cử nhân tốt nghiệp với điểm trung bình từ 70% trở lên
 • Yêu cầu về năng lực tiếng Anh:
  • IELTS: Đạt kết quả tối thiểu là 7.0 với điểm thành phần từ 6.0 trở lên
  • TOEFL (thi trên giấy): Đạt kết quả tối thiểu là 592 với điểm phần Viết từ 4.5 trở lên
  • TOEFL IBT: Đạt điểm tối thiểu là 96 với điểm phần Đọc-Nghe-Nói từ 17 trở lên và điểm phần Viết từ 19 trở lên

Hạn chót nộp hồ sơ:

Deadline thay đổi tùy theo kì học, ứng viên truy cập vào trang web để xem thông tin chi tiết

 • Kỳ học 3 tháng đầu của năm 2018: Từ 02/10/2017 đến 08/12/2017
 • Kỳ học 3 tháng thứ 2 của năm 2018: Từ 01/01/2018 đến 02/03/2018
 • Kỳ học 3 tháng thứ 3 của năm 2018: Từ 04/04/2018 đến 25/05/2018

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên gửi hồ sơ đến email: business-scholarship@uow.edu.au, bao gồm:

 • Bảng điểm
 • Đơn đăng ký
 • Thư mời nhập học của trường
 • Bài luận 500 chữ nêu được 3 tiêu chí sau:
  1. Động lực nào khiến ứng viên nộp đơn vào trường
  2. Nêu được chương trình học sẽ giúp gì cho ứng viên trong tương lai
  3. Giá trị mà ứng viên sẽ mang tới cho cộng đồng sinh viên quốc tế

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây

Nhân tin học bổng qua Email: