Đại học Sydney

Đại học Sydney

Đại học Sydney, Australia đang mở đơn chào đón các ứng viên quốc tế cho học bổng của Tiến sĩ Abdul Kalam năm 2016-2017. Học bổng có giá trị với các sinh viên theo học chương trình cấp bằng sau đại học tại đại học Sydney, Australia.

Mục tiêu của đại học Sydney là trở thành một trường đại học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu, cung cấp các chương trình giảng dạy và học tập với chất lượng cao nhất.

Đại học Sydney là đại học nghiên cứu công lập thuộc Australia tại Sydney. Đây là trường đại học đầu tiên của nước Úc, đồng thời là một trong trường đại học danh tiếng nhất quốc gia, nắm giữ vị trí số 27 trên bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới.

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: Học bổng có giá trị với các ngành Kỹ thuật và Công nghệ thông tin.

Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị tương đương 50% học phí.

Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên quốc tế.

Yêu cầu:

Để đủ điều kiện ứng tuyển học bổng, ứng viên cần đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
- Là sinh viên quốc tế.
- Trúng tuyển không điều kiện vào một chương trình học bậc Thạc sĩ hệ chính quy tại khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông tin của đại học Sydney, Australia trước khi hết hạn nhận hồ sơ học bổng.
- Có kết quả học tập bậc Cử nhân đạt ít nhất 75%.
- Không nhận bất kì học bổng quan trọng nào khác của đại học Sydney.
- Đáp ứng các yêu cầu về trình độ tiếng Anh của khóa học hoặc theo học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh tại bậc Cử nhân.
- Học bổng không có giá trị với các sinh viên hiện đang theo học bậc Thạc sĩ tại khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông tin và các sinh viên chuyển đổi từ các chương trình học sau đại học khác.

Hạn chót nộp hồ sơ:

27/05/2016 (với học kỳ II)

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ theo địa chỉ:
Scholarships Officer
Faculty of Engineering & IT PNR Building (J02)
The University of Sydney
NSW 2006 Australia
Tel: +61 2 8627 0248
Fax: +61 2 9351 7082

Xem thêm thông tin:

Email: engineering.scholarships@sydney.edu.au
Website: http://sydney.edu.au/engineering/scholarships/postgraduate/future-coursework.shtml

Nhân tin học bổng qua Email: