wide_fullhd_15921891138_c92389d103_o

Học bổng Hệ thống Năng lượng Tái tạo New! Green Future bậc Thạc sĩ sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 3 năm 2019. Học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

Học bổng Green Future dành cho những ứng viên quan tâm đến vấn đề môi trường và những định hướng tương lai nhằm đóng góp bảo vệ sự ổn định ngành năng lượng và môi trường.

Tại TU Wien, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, giảng dạy và học tập theo phương pháp Công nghệ phục vụ người dân trong hơn 200 năm. TU Wien đã phát triển thành một tổ chức học thuật mở, nơi các cuộc thảo luận, các ý kiến có thể được đưa ra và những cuộc tranh luận sẽ được lắng nghe. Mặc dù mọi người có thể có những triết lý và cách tiếp cận khác nhau đối với cuộc sống, nhưng các giáo viên, giáo viên quản lý và sinh viên tại TU Wien đều đề cao tinh thần cởi mở và khoan dung lẫn nhau.

Bậc học: Học bổng có sẵn để theo đuổi chương trình Thạc sĩ.

Đối tượng học bổng: Học bổng được trao bậc Thạc sĩ Hệ thống năng lượng tái tạo.

Giá trị học bổng: Học bổng trị giá 10.000 EUR sẽ được trường trao tặng. Bao gồm chi phí nhập học của ứng viên đạt học bổng là 9.500 EUR, chi phí đi lại và chi phí phòng ở và ăn uống.

Số lượng học bổng: Số lượng không được cung cấp

Học bổng có thể được nhận tại Áo

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào:

Chứng chỉ học tập quan trọng nhất của ứng viên.

Tối thiểu hai năm kinh nghiệm về chuyên môn.

Yêu cầu về tiếng Anh: Ứng viên bắt buộc phải có trình độ tiếng Anh thông thạo.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/01/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên quan tâm đến học bổng gửi đơn xin học bổng hoàn chỉnh bằng e-mail đến newenergy-at-tuwien.ac.at

Đơn xin học bổng bao gồm:

  • Mẫu đăng ký xin học bổng
  • CV và Trình bày mục đích tại sao nộp đơn xin học bổng tại trường
  • Bài luận như được mô tả ở trên (vui lòng giới hạn ở 1500 từ)
  • Giấy chứng nhận bằng cấp gần nhất
  • Bất kì yêu cầu giúp đỡ sẽ bị loại trừ khi ứng viên được mời đến phỏng vấn.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: