Các ứng viên quốc tế được khuyến khích nộp hồ sơ đăng kí Học bổng Sau Tiến sĩ  Chalmers Cosmic Origins nhằm hỗ trợ nghiên cứu tại Thụy Điển.

Chalmers

Đại học Công nghệ Chalmers là một trường đại học Thụy Điển nằm ở Gothenburg, tập trung nghiên cứu và giáo dục về công nghệ, khoa học tự nhiên, kiến trúc, hàng hải và các lĩnh vực quản lý khác. Một mặt, trường tập trung vào khoa học cơ bản liên quan đến nguồn gốc của vũ trụ, hành tinh và cuộc sống. Mặt khác, trường nghiên cứu quan sát những gì đang diễn ra trên trái đất ngày hôm nay và phát triển các phương pháp, công cụ và mô hình cho phép chúng ta nhìn về tương lai và tìm giải pháp cho những thách thức toàn cầu về nguồn lực, cung cấp năng lượng và tác động đến môi trường.

Bậc học: Sau Tiến sĩ.

Ngành học: Học bổng được trao bởi Khoa Khoa học Vũ trụ, Trái đất và Môi trường (Phòng Vật lý Thiên văn và Ðiện). Các chủ đề nghiên cứu của nhóm thiên văn học Thiên hà Galactic bao gồm sự hình thành ngôi sao Galactic cho các sao tiến hóa; các chủ đề khác bao gồm sự hình thành và sự hình thành thiên hà, và các cụm thiên hà. Nghiên cứu hình thành sao và hành tinh của thiên hà tại đơn vị đang phát triển và sẽ bao gồm ít nhất 10 thành viên và một số nhà khoa học liên quan tại các viện nghiên cứu cộng tác.

Giá trị Học bổng: Việc làm tạm thời toàn thời gian. Các vị trí Chalmers-MPIA và Chalmers-MPE được giới hạn trong tối đa là hai năm (1 + 1) tại Chalmers. Học bổng Origins Cosmic Chalmers được giới hạn trong tối đa là ba năm (2 năm làm nghiên cứu sinh + 1 năm).

Số lượng học bổng: Một hoặc nhiều vị trí đối với học bổng ba năm tại Chalmers (2 năm làm nghiên cứu sau đại học, 1 năm làm nghiên cứu viên).

Đối tượng: Ứng viên quốc tế.

Học bổng có thể nhận tại Thụy Điển.

Yêu cầu:

  • Có bằng tiến sĩ trong một lĩnh vực có liên quan ví dụ như thiên văn học, vật lý thiên văn hoặc tương tự.
  • Có kỹ năng nói và viết bằng tiếng Anh lưu loát.
  • Chalmers liên tục phấn đấu để trở thành một nhà tuyển dụng hấp dẫn. Bình đẳng và sự đa dạng là nền tảng trong tất cả các hoạt động tại Chalmers.

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/12/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Các hồ sơ phải được đánh dấu bằng Ref 20170455 và bằng văn bản tiếng Anh. Đơn phải được gửi bằng thư điện tử và được đính kèm dưới dạng tệp PDF, như sau:

  • CV, bao gồm danh sách ấn phẩm xuất bản hoàn chỉnh
  • Thư xin việc, 1 trang
  • Báo cáo về nghiên cứu trong quá khứ và hiện tại, tối đa 3 trang
  • Đề xuất nghiên cứu, tối đa 3 trang văn bản cộng với tối đa 2 trang tài liệu tham khảo / số liệu
  • Các thông tin liên lạc của ba tài liệu tham khảo tiềm năng

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin học bổng và phương thức đăng kí tại đây.

Nhân tin học bổng qua Email: