Đại học Massachusetts Boston hiện đang chấp nhận đơn xin học bổng không cư trú để học tập tại Hoa Kỳ. Sinh viên quốc tế đủ điều kiện để nộp đơn xin học bổng này.

Mục đích của học bổng là  hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế học tập tại Hoa Kỳ.

Đại học Massachusetts Boston, còn được gọi là UMass Boston, là một trường Đại học nghiên cứu công cộng đô thị và là trường Đại học lớn thứ ba trong hệ thống Trường đại học Massachusetts.

3824394746_ee401f7df7_b

Bậc học: Đại học.

Ngành học: Các ngành do trường đào tạo.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: 4,000$.

Yêu cầu:

  • Phải là sinh viên toàn thời gian, ngoài tiểu bang hoặc quốc tế, sinh viên đại học
  • Phải hoàn thành 24 tín chỉ tại UMass Boston tại thời điểm nộp đơn
  • Phải có điểm GPA từ 3,5 trở lên.

Hạn chót nộp hồ sơ:

23h59, thứ Ba, ngày 03/10/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên đăng kí online tại đây.

Xem thêm thông tin:

Ứng viên có thể xem thêm thông tin học bổng tại đây.

  • Học bổng chỉ dành cho các bạn dự tính apply khối ngành kinh tế. Các ngành khác vui lòng đợi tới đợt HD Học Bổng tại trường khác nhé ^^
Nhân tin học bổng qua Email: