Trường Đại Học Dundee cung cấp học bổng giá trị cho các ứng viên là ứng  viên chương trình Đại học trình toàn thời gian, bắt đầu năm học từ 09/2018.

Dundee_University

Đại học Dundee là một trường Đại học nghiên cứu công lập đặt tại thành phố và thị trấn Hoàng gia của Dundee, trên bờ đông của trung tâm Lowlands, Scotland. Đại học Glasgow là trường Đại học lâu đời thứ 4 trong các ngôi trường nói tiếng Anh trên thế giới, và là một trong bốn trường Đại học cổ xưa của Scotland.

Bậc học:  Đại học .

Ngành học: Nhiều ngành học khác nhau.

(Nhân chủng học, Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị, Lưu trữ và Quản lý Hồ sơ, Nghệ thuật và Thiết kế, Khoa học Sinh học / Sinh học, Khoa học Môi trường, Lịch sử, Ngôn ngữ, Luật, Khoa học tự nhiên, Toán học, Cơ khí, Y tá và Y tế, Khoa học Môi trường, Khoa học Môi trường, Lịch sử, Ngôn ngữ, Luật, Khoa học Tự nhiên, Toán học, Khoa học, Triết học, Vật lý, Chính trị và Quan hệ Quốc tế, Khóa học tiếng Anh dự bị, Tâm lý học, Công tác Xã hội)

Số lượng học bổng: Chưa biết.

Giá trị học bổng: Lên tới 25,000£ 

  • 5000£/ mỗi năm cho các ứng viên trúng tuyển vào trường với điểm đầu vào AAB mức A (hoặc tương đương) hoặc cao hơn (“ứng viên UG1”). Ứng viên UG1 sẽ được tự động trao học bổng vì vậy sẽ không cần nộp đơn ứng tuyển. Tuy nhiên, việc trao học bổng sẽ: thứ nhất, tùy vào điều kiện hiện có; thứ hai, tùy vào quyết định của Đại học Dundee (UoD).
  • 5000£ trong năm đầu cho các ứng viên nước ngoài trúng tuyển vào trường với điểm đầu vào thấp hơn mức A của AAB (hoặc tương đương) (“ứng viên UG2”) đã ứng tuyển và đạt được học bổng. Chung quy lại, đơn đăng ký của các ứng viên sẽ được xem xét với điểm đầu vào hoặc điểm đầu vào kỳ vọng ở mức A của BBB cho tới mức A của AAB, cùng với chứng nhận các thành tích khác. Ứng viên UG2 chỉ được ứng tuyển cho học bổng sau khi có giấy tiếp nhập vào học (có điều kiện hoặc tuyển thẳng) từ UoD. Các hướng dẫn đăng ký sẽ sớm được gửi đến ứng viên sau email tiếp nhận vào học chính thức.

Đối tượng: Ứng viên viên thuộc Vương Quốc Anh/Liên minh Châu Âu (EU) hoặc sinh viên nước ngoài.

Học bổng có thể nhận ở Vương Quốc Anh.

Yêu cầu:

  • Được công nhận có quốc tịch nước ngoài bởi Đại học Dundee.
  • Đáp ứng tất cả các điều kiện học thuật được kèm theo trong tiếp nhận vào học (có điều kiện hoặc tuyển thẳng) của Đại học Dundee.
  • Đáp ứng các điều kiện được ghi rõ trong học bổng được cấp.
  • Ứng viên cần có bằng trung học.
  • Không yêu cầu các bài kiểm tra khác.
  • Ứng viên nước ngoài cần đáp ứng các yêu cầu cụ thể về tiếng Anh/ngôn ngữ khác nhằm đảm bảo đủ khả năng học tập.

Hạn chót nộp hồ sơ:

01/02/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn đăng ký học bổng sẽ được gửi qua email cung cấp chính thức các khóa học đủ tiêu chuẩn.

  • Học bổng sẽ được tự động trao cho các ứng viên trúng tuyển vào trường với điểm đầu vào tương đương mức A của AAB hoặc cao hơn.
  • Ứng viên dự kiến trúng tuyển vào trường với điểm số thấp hơn cần nộp đơn đăng ký để được xem xét trao học bổng.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin học bổng và phương thức đăng ký tại Đây.