Giải thưởng International Leader Of Tomorrow

Sinh viên nhận Giải thưởng International Leader Of Tomorrow tương xứng với nhu cầu tài chính của mình. Nhu cầu về tài chính được xác định bởi học phí và chi phí sinh hoạt, trừ đi khoản tiền mà sinh viên và gia đình có thể đóng góp hàng năm. Đánh giá nhu cầu tài chính tiêu chuẩn sẽ dựa trên thông tin về tài chính do sinh viên và gia đình cung cấp.

Giải thưởng Donald A. Wehrung International Student

Giải thưởng Donald A. Wehrung International Student công nhận các sinh viên quốc tế nổi bật xuất sắc từ những vùng khó khăn và chiến tranh đã đạt được thành tích xuất sắc và không thể học Đại học mà không có sự trợ giúp về tài chính.

Giá trị của học bổng tương xứng với nhu cầu tài chính đã được chứng minh và đủ để trang trải chi phí học tập cho chương trình học của ứng viên, bao gồm cả chi phí sinh hoạt.

ubc

Giải thưởng International Leader of Tomorrow và Donald A. Wehrung International Student có thể được gia hạn thêm ba năm học đại học hoặc để hoàn thành chương trình học nếu ứng viên đạt được thành tích học tập xuất sắc trong chuyên ngành của mình, tiếp tục chứng minh nhu cầu tài chính và duy trì giấy phép du học của Canada (thị thực sinh viên).

Trường học: Đại học British Columbia, Canada.

Bậc học: Đại học.

Ngành học: Tất cả các ngành có chương trình đào tạo tại trường.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế.

Giá trị học bổng: Học bổng được trao dựa trên nhu cầu tài chính của sinh viên và quỹ học bổng của nhà trường.

Học bổng có thể được nhận tại Canada.

Yêu cầu:

Giải thưởng International Leader of Tomorrow

 • Nhập học lần đầu với ngành mình chọn
 • Đáp ứng yêu cầu của UBC về trình độ tiếng Anh cơ bản (English Language Admission Standard).
 • Có thành tích học tập xuất sắc (điểm trung bình ít nhất là “A”, hoặc tương đương)
 • Là sinh viên quốc tế - không phải là công dân Canada và cũng không thường trú tại Canada hoặc đang học tại Canada theo giấy phép học tập của Canada (thị thực sinh viên).
 • Chứng minh nhu cầu tài chính cần để hoàn thành chương trình học tại UBC.
 • Nhập học chương trình Đại học UBC từ một trường Trung học, Cao đẳng, hoặc các trường Đại học khác.

Giải thưởng Donald A. Wehrung International Student

 • Là sinh viên quốc tế - không phải là công dân Canada và cũng không thường trú tại Canada hoặc đang học tại Canada theo giấy phép học tập của Canada (thị thực sinh viên).
 • Đến từ một vùng chiến tranh, hoặc không ổn định chính trị của thế giới, và / hoặc từ một khu vực bất lợi về kinh tế của thế giới.
 • Đạt được thành tích học tập xuất sắc trong điều kiện khó khăn, không có phương tiện tài chính từ gia đình hoặc các nguồn khác để theo đuổi chương trình giáo dục Sau trung học (cả ở quê nhà vì không có hoặc không thể kiếm được, cũng như ngoài nước vì không thể chi trả được).
 • Tốt nghiệp hoặc vừa mới tốt nghiệp từ một trường Trung học Phổ thông.
 • Đăng kí chương trình học Đại học tại UBC lần đầu tiên.
 • Chứng minh thành tích học tập xuất sắc (điểm trung bình tối thiểu là "A" hoặc  tương đương) và có tiềm năng lãnh đạo.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Trường khuyến khích ứng viên nộp đơn xin nhập học sớm đến UBC. Điều này sẽ đảm bảo rằng ứng viên nhập học đúng thời điểm để xem xét nhận học bổng.

 • Thư giới thiệu của bạn phải được đóng dấu  bưu điện trước 15/11/2017.
 • Ứng viên phải hoàn thành đơn đăng ký nhập học trực tuyến của UBC không muộn hơn 01/12/2017.
 • Ứng viên phải đáp ứng tiêu chuẩn nhập học tiếng Anh của UBC (English Language Admission Standard) trước 31/01/2018. (xem thêm tại đây)

Phương thức nộp hồ sơ:

Thư giới thiệu:

Ứng viên phải được trường Trung học đang theo học / mới tốt nghiệp hoặc trường Đại học / Cao đẳng đang chuyển tiếp / Cơ quan Phát triển Quốc tế được công nhận / Tổ chức Từ thiện hoặc Phi lợi nhuận trong nước hoặc quốc tế giới thiệu:

 • Một trường học, cơ quan hoặc tổ chức chỉ có thể chỉ định một sinh viên theo học tại cơ sở Okanagan hoặc Vancouver của UBC.
 • Khi trường đề cử một sinh viên, sẽ không có sinh viên khác từ cùng một trường học có thể được một cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu cho học bổng này.

Các trường học, cơ quan và tổ chức phải sử dụng mẫu thư giới thiệu này.

 • Thư giới thiệu của chương trình học bổng International Leader of Tomorrow Award - trường ở Okanaga.
 • Thư giới thiệu của chương trình học bổng International Leader of Tomorrow Award- trường ở Vancouver.

Mặc dù ứng viên có thể lựa chọn hai chuyên ngành để theo học, việc xét học bổng sẽ dựa trên mức độ ưu tiên cho ngành chọn đầu tiên.

Xem thêm thông tin:

Xem chi tiết thông tin học bổng và phương thức ứng tuyển tại đây.

Nhân tin học bổng qua Email: