La Trobe University

La Trobe University

Đại học La Trobe, Australia hân hạnh trao tặng học bổng Academic Excellence cho các sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc và có nguyện vọng theo học chương trình học Cử nhân hoặc Thạc sĩ tại trường. Khóa học tiếp theo sẽ được khai giảng vào học kì II năm 2016.

Bậc học: Thạc sĩ.

Ngành học: Học bổng có giá trị với tất cả các ngành học được đào tạo bậc Cử nhân và Thạc sĩ tại đại học La Trobe, Australia.

Để tham khảo danh sách các ngành học được đào tạo tại trường, mời bạn tham khảo tại đây.

Số lượng học bổng: Không rõ.

Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên quốc tế đến từ tất cả các quốc gia khác (trừ New Zealand).

Giá trị học bổng: Học bổng có giá trị từ $10 000 đến $20 000 (được  khấu trừ vào học phí).

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị tối đa 2 học kì (tương đương 12 tháng). Để được tiếp tục nhận học bổng trong học kì II, sinh viên cần đạt điểm trung bình môn từ điểm C trở lên.

Yêu cầu:

Để đủ điều kiện xét tuyển học bổng, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu sau:
- Không phải là công dân Australia hoặc New Zealand.
- Dự tuyển vào một chương trình học Cử nhân hoặc Thạc sĩ tại trường.
- Có điểm trung bình của chương trình học trước đó từ 8.5 trở lên hoặc tương đương.
- Đáp ứng tất cả các yêu cầu tuyển sinh đầu vào của nhà trường (bao gồm các yêu cầu về trình độ học thuật và tiếng Anh).
Lưu ý: Học bổng không có giá trị với các sinh viên thuộc các chương trình trao đổi, các chương trình du học nước ngoài, nghiên cứu, ELICOS, dự bị đại học hoặc các chương trình cấp chứng chỉ.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Thời hạn nhận hồ sơ thông thường cho học kì II là 06/05/2016. Bên cạnh đó, có 3 thời hạn nhận hồ sơ cho học kì I năm 2017, bao gồm 09/09/2016, 11/11/2016 và 06/01/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên chỉ có thể dự tuyển chương trình học bổng này sau khi trúng tuyển vào một khóa học Cử nhân hoặc Thạc sĩ tại học La Trobe. Sau khi nhận được thư mời nhập học, ứng viên cần hoàn thành mẫu đơn xét tuyển học bổng và nộp cho Văn phòng quốc tế La Trobe trước thời hạn nhận hồ sơ.

Xem thêm thông tin:

Xem tại đây.