Sharing is, indeed, sexy!
University of Sheffield Hallam

University of Sheffield Hallam

Đại học Sheffield Hallam hân hạnh trao tặng học bổng Transform Together cho các sinh viên quốc tế và các sinh viên đến từ các nước thuộc Liên minh châu Âu (không kể vương quốc Anh) theo học bậc Cử nhân (hệ chính quy) hoặc bậc Thạc sĩ tại trường trong năm học 2016-2017.

Bậc học: Cử nhân, Thạc sĩ

Ngành học: Học bổng có giá trị với tất cả các ngành học đào tạo bậc Cử nhân và Thạc sĩ (taught) tại đại học Sheffield Hallam.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết về các ngành học được đào tạo tại trường, mời bạn tham khảo tại đây.

Số lượng học bổng: Không rõ.

Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên quốc tế và các sinh viên đến từ các nước khối Liên minh châu Âu.

Giá trị học bổng: Học bổng có trị giá tương đương 50% học phí tại đại học Sheffield Hallam.

Thời hạn học bổng: Với bậc Thạc sĩ, học bổng có giá trị trong suốt khóa học. Với bậc Cử nhân, học bổng có thời hạn trong vòng 1 năm.

Yêu cầu:

Để đủ điều kiện ứng tuyển học bổng, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu sau:
- Là sinh viên (trả phí) đến từ các nước thuộc khu vực Liên minh Châu Âu (không kể vương quốc Anh) và các quốc gia khác.
- Với bậc Thạc sĩ, ứng viên cần có bằng danh dự và đạt điểm GPA từ 2.1 trở lên. Ứng viên cũng cần đáp ứng được các yêu cầu của nhà trường về trình độ tiếng Anh và các yêu cầu tuyển sinh đầu vào của khóa học.
Sinh viên cần nộp học bạ kèm theo hồ sơ xin học bổng.
- Với bậc Cử nhân, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu về trình độ tiếng Anh và yêu cầu đầu vào của khóa học.
- Trúng tuyển vào một khóa học Cử nhân (hệ chính quy) hoặc khóa học Thạc sĩ (taught) tại đại học Sheffield Hallam.
- Là sinh viên tự trang trải chi phí.
- Có khả năng chi trả thêm các chi phí phát sinh mà khóa học yêu cầu, ví dụ như các chuyến đi khảo sát thực tế.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/05/2016 cho khóa học khai giảng vào tháng 09/2016 hoặc 01/12/2016 cho các khóa học khai giảng vào tháng 01/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Để được xét tuyển học bổng Transform Together, ứng viên cần trúng tuyển vào một khóa học Cử nhân (hệ chính quy) hoặc khóa học Thạc sĩ (taught) tại đại học Sheffield Hallam. Sau khi trúng tuyển, bạn cần hoàn thành và nộp đơn dự tuyển học bổng (với học bạ kèm theo) về địa chỉ: scholarships@shu.ac.uk.
Tải mẫu đơn đăng kí tại: http://www.shu.ac.uk/_assets/docs/international/transform-together-application-form-final-2015-16.doc

Xem thêm thông tin: