Khuôn viên ĐH Deakin

Khuôn viên ĐH Deakin

Đại học Deakin đang mở đơn học bổng APA (Australian Postgraduate Awards) và học bổng DUPRS (Deakin University Postgraduate Research Scholarships) cho các sinh viên Australia và sinh viên quốc tế.

Học bổng APA được tài trợ bởi chính phủ Úc, trong khi đó DUPRS là học bổng được tài trợ bởi đại học Deakin nhằm củng cố danh tiếng và thành tích của Úc trong đào tạo và nghiên cứu, đồng thời hỗ trợ việc toàn cầu hóa của giáo dục bậc cao của nước này.

Đại học Deakin là đại học công lập với khoảng 50 644 sinh viên (theo số liệu thống kê năm 2014). Đại học Deakin được thành lập với mục tiêu đánh giá tác động của sự khác biệt trong chiến lược giáo dục bậc đại học và giáo dục bậc sau đại học, qua đó mở rộng quy mô giáo dục.

Bậc học: Sau Đại học

Ngành học: Học bổng có giá trị với tất cả các ngành học được đào tạo bởi Đại học Deakin.

Để tham khảo danh sách chi tiết các ngành học được đào tạo tại trường, mời bạn tham khảo tại đây.

Giá trị học bổng: Học bổng bao gồm:

 • Trợ cấp trị giá $25 849 (miễn thuế). (mức năm 2015).
 • Trợ cấp định cư lên tới $1 840 (mức năm 2015) dành cho các sinh viên ngoại bang hoặc ngoại quốc tới học tập tại Deakin.
 • Được hỗ trợ chi phí nghỉ ốm, nghỉ sinh.
 • Các sinh viên của chương trình học bổng APA có thể chuyển sang trường đại học khác.

Đối tượng nhận học bổng: Sinh viên Úc và sinh viên quốc tế.

Yêu cầu:

Để đủ điều kiện xét duyệt học bổng, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Đạt được bằng Danh dự bậc nhất (bao gồm 01 năm nghiên cứu) hoặc tương đương tại bậc học trước đó. Các bằng tương đương bao gồm:

+ Bằng Thạc sĩ (nghiên cứu) trong đó 2/3 bằng bao gồm luận án được trên 80% số điểm.

+ Bằng Thạc sĩ (khoá học) hoặc các chứng chỉ tương đương trong đó bao gồm 01 dự án nghiên cứu hoặc luận án dài 10 000- 20 000 từ (luận án này được ít nhất 80% số điểm) và các đơn vị học trình phương pháp nghiên cứu.

+ Các chứng nhận năng lực có tính cạnh tranh khác từ các trường đại học quốc tế, bao gồm 01 dự án nghiên cứu hoặc luận án dài 10 000- 20 000 từ và điểm trung bình môn đạt 80% trở lên.

+ Các bài viết cho các tập san uy tín, các ấn phẩm xuất bản hoặc các nghiên cứu/bài viết trong hội thảo.

+ Báo cáo chuyên môn hoặc việc học chuyên môn trước đó.

+ Các giải thưởng về nghiên cứu.

+ Các bằng chứng khác về năng lực nghiên cứu.

 • Dự tuyển hoặc đang theo học tại một chương trình học bậc Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ (Nghiên cứu) hệ chính quy.

Lưu ý: Đối với những sinh viên đang theo học bậc Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ, ứng viên phải còn ít nhất 12 tháng theo học.

Học bổng không có giá trị với các ứng viên đã đạt được học bổng APA/DUPRS với thời hạn từ 06 tháng trở lên.

Yêu cầu tuyển sinh đầu vào: Để được nhận vào một khóa học nghiên cứu cấp bằng tại đại học Deakin, ứng viên phải chứng tỏ được năng lực nghiên cứu của bản thân trong lĩnh vực đề xuất. Nói cách khác, ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Hoàn thành một khóa học (coursework) nâng cao trong lĩnh vực nghiên cứu.
 • Hoàn thành khóa đào tạo nghiên cứu cơ bản với phương pháp nghiên cứu phù hợp.
 • Hoàn thành một dự án nghiên cứu được viết thành báo cáo hoặc các kết quả khác có tính cạnh
 • Đáp ứng các yêu cầu về trình độ tiếng Anh của nhà trường.

Lưu ý: Ứng viên không cần thực hiện bài kiểm tra đầu vào.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/07/2016

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nôp đơn trực tuyến.

Để tránh việc hồ sơ dự tuyển không hoàn thiện , đầy đủ, ứng viên nên làm theo các bước sau:

 • Kiểm tra tư cách ứng tuyển.
 • Tìm 01 người giám sát nghiên cứu.
 • Viết thư giới thiệu.
 • Chuẩn bị đề xuất nghiên cứu.
 • Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và chứng chỉ năng lực tiếng Anh.
 • Chuẩn bị các thông tin, giấy tờ kèm theo.

Ứng viên có thể tải mẫu đơn tại đây.

Xem thêm thông tin:

http://www.deakin.edu.au/study-at-deakin/scholarships-and-awards/research-degree-scholarships/apa-dupr-scholarships