Học bổng Thạc sĩ về Các giải pháp phát triển đang mở đơn chào đón ứng viên cho kì nhập học 2017. Học bổng được trao cho ứng viên theo học chương trình Thạc sĩ tại Đại học Nottingham, Malaysia. Quỹ học bổng về Các giải pháp phát triển sẽ hỗ trợ những sinh viên có tiềm năng tạo ra sự khác biệt thực sự đến sự phát triển và thịnh vượng cho nước mình.

Đại học Nottingham (Cơ sở Malaysia) là cơ sở nước ngoài của Đại học Nottingham. Trường nằm tại Semenyih, Selangor, một khu vực thị trấn của Greater Kuala Lumpur, Malaysia.

Ứng viên phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp. Ứng viên nước ngoài cần đáp ứng yêu cầu tiếng Anh/ngôn ngữ khác để có thể theo học tại đây.

UNMC-3

Bậc học: Thạc sĩ

Nghành học: Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Giáo dục, bao gồm: Kĩ thuật hóa học, Kĩ thuật công trình, Kĩ thuật cơ khí, Kỹ thuật truyền thông điện tử và máy tính, Công nghệ sinh học cây trồng, Giám sát và quản lí môi trường, Quản lí và lãnh đạo giáo dục, Nhu cầu đặc biệt, Phương pháp giảng dạy tiếng Anh chuẩn mực quốc tế (TESOL) và Quản lí phát triển quốc tế

Giá trị học bổng: Học bổng 100% học phí cho sinh viên đến từ các quốc gia đang phát triển hoặc thế giới thứ ba đăng kí chương trình thạc sĩ (taught) tại cơ sở Malaysia

Số lượng học bổng: 10

Học bổng được mở cho sinh viên quốc tế: Sinh viên đến từ các quốc gia đang phát triển có thể ứng tuyển cho học bổng này:

(Afghanistan, Gambia, Mozambique, Bangladesh, The Guinea, Myanmar, Benin, Guinea-Bissau, Nepal, Burkina Faso, Haiti, Niger, Burundi, Kenya, Rwanda, Cambodia, Korea, Dem Rep., Sierra Leone, Central African Republic, Kyrgyz Republic, Somalia, Liberia, Tajikistan, Comoros, Madagascar, Tanzania, Malawi, Togo, Congo, Dem. Rep, Eritrea, Mali, Uganda, Ethiopia, Mauritania, Zimbabwe, Albania, Indonesia, Samoa, Armenia, India, São Tomé and Principe, Belize, Iraq, Senegal, Bhutan, Kiribati, Solomon Islands, Bolivia, Kosovo, South Sudan, Cameroon, Lao PDR, Sri Lanka, Cape Verde, Lesotho, Sudan, Congo, Rep., Marshall Islands, Swaziland, Côte d’Ivoire, Micronesia, Fed. Sts., Syrian Arab Republic, Djibouti, Moldova, Timor-Leste, Egypt, Arab Rep., Mongolia, Tonga, El Salvador, Morocco, Ukraine, Fiji, Nicaragua, Uzbekistan, Georgia, Nigeria, Vanuatu, Ghana, Pakistan, Vietnam, Guatemala, Papua New Guinea, West Bank and Gaza, Guyana, Paraguay, Yemen, Rep., Honduras, Philippines, Zambia, Angola, Ecuador, Palau, Algeria, Gabon, Panama, American Samoa, Grenada, Peru, Antigua and Barbuda, Iran, Islamic Rep., Romania, Argentina, Jamaica, Russian Federation, Azerbaijan, Jordan, Serbia, Belarus, Kazakhstan, Seychelles, Bosnia and Herzegovina, Latvia, South Africa, Botswana, Lebanon, St. Lucia, Brazil, Libya, St. Vincent and the Grenadines, Bulgaria, Lithuania, Suriname, Chile, Macedonia, FYR, Thailand, China, Malaysia, Tunisia, Colombia, Maldives, Turkey, Costa Rica, Mauritius, Turkmenistan, Cuba, Mexico, Tuvalu, Dominica, Montenegro and Uruguay) and third world countries (Timor-Leste, Malawi, Somalia, Democratic Republic of the Congo, Tanzania, Yemen, Burundi, Afghanistan, Guinea-Bissau, Ethiopia, Niger, Liberia, Sierra Leone, Madagascar, Zambia and Eritrea)

Yêu cầu:

  • Có thư mời nhập học (vô điều kiện) và chấp nhận lời đề nghị khi chi trả 1000 USD cho chương trình Thạc sĩ toàn thời gian tại Đại học Nottingham cơ sở Malaysia, nhập học 2016/17
  • Bản sao thư mời nhập học và đơn chấp nhận phải được đính kèm cùng với đơn ứng tuyển
  • Được duyệt theo dạng sinh viên nước ngoài
  • Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp. Ứng viên vừa tốt nghiệp sẽ không được xem xét
  • Có khả năng chi trả sinh hoạt phí trong suốt thời gian học

Điều kiện nhập học

  • Yêu cầu đầu vào: Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian sau khi tốt nghiệp
  • Yêu cầu kiểm tra: Không
  • Yêu cầu Anh ngữ: Ứng viên nước ngoài cần đáp ứng yêu cầu tiếng Anh/ngôn ngữ khác để có thể theo học tại đây

Hạn chót nộp hồ sơ:

  • Đơn ứng tuyển cho kì nhập học tháng 9/2017 mở từ 15/03/2017 và đóng ngày 28/07/2017.
  • Đơn ứng tuyển cho kì nhập học tháng 12/2017 mở từ 01/06/2017 và đóng ngày 13/10/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp đơn ứng tuyển qua email.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin chi tiết tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: