University of Nottingham in Malaysia.

Đại học Nottingham - Malaysia

Học bổng thạc sĩ năm 2016-2017 đang mở đơn đăng ký cho các ứng viên. Học bổng dành cho việc theo học văn bằng thạc sĩ tại Đại học Nottingham ở Malaysia.

Quỹ học bổng Developing Solutions dành cho những sinh viên có khả năng tạo nên sự khác biệt thực sự cho sự phát triển và thịnh vượng của đất nước họ.

Trường Đại học Nottingham phân viện Malaysia là chi nhánh nước ngoài của Đại học Nottingham. Trường đại học nằm trong Semenyih, Selangor, một phần thị trấn Greater Kuala Lumpur, Malaysia.

Ứng viên phải có kinh nghiệm làm việc ít nhất một năm sau khi hoàn thành chương trình đại học. Ứng viên nước ngoài cần phải đáp ứng ngôn ngữ tiếng Anh cụ thể / yêu cầu ngôn ngữ khác để có thể học tập tại trường.

Bậc học: Học bổng để theo học chương trình Thạc sĩ tại Đại học Nottingham ở Malaysia

Ngành học: Học bổng được cấp trong các lĩnh vực đa dạng về Khoa học, Công nghệ và Giáo dục, bao gồm các khóa học sau đây:

Khoa học, Công nghệ và giáo dục, bao gồm cả các các khóa học sau: Hoá học, Xây dựng, Cơ khí, Truyền thông điện tử & Kỹ thuật máy tính, Công nghệ sinh học cây trồng, Quản lý và Giám sát môi trường, Lãnh đạo & Quản lý giáo dục, Nhu cầu đặc biệt, TESOL và Quản lý Phát triển Quốc tế.

Giá trị học bổng: 10 học bổng 100% học bổng học phí dành cho sinh viên từ các nước phát triển và các nước thứ ba đăng ký cho chương trình thạc sĩ giảng dạy tại phân viện Malaysia trong lĩnh vực liên quan đến khoa học, công nghệ và giáo dục.

Đối tượng học bổng: Sinh viên đến từ các nước đang phát triển có thể đăng ký vào học bổng này (bao gồm Việt Nam).

Yêu cầu:

Để có thể ứng tuyển, ứng viên phải:

  • Nhận được một thư mời nhập học không điều kiện và được chấp nhận đề nghị chi trả $1000 cho chương trình học thạc sĩ toàn thời gian tại Đại học Nottingham Malaysia Campus năm 2016/17. Một bản sao thư mời không điều kiện và đơn chấp nhận phải được đính kèm cùng đơn đăng ký.
  • Được phân loại như là một sinh viên 'ở nước ngoài cho mục đích lệ phí.
  • Đóng học phí theo diên học sinh quốc tế.
  • Có ít nhất kinh nghiệm 1 năm làm việc toàn thời gian sau khi hoàn thành chương trình đại học. Sinh viên mới tốt nghiệp sẽ không được xem xét.
  • Đủ điều kiện chi trả chi phí sinh hoạt trong suốt thời gian học.

Yêu cầu nhập học: Ứng viên phải có ít nhất kinh nghiệm 1 năm làm việc toàn thời gian sau khi hoàn thành chương trình đại học.

Yêu cầu kiểm tra: Không

Yêu cầu tiếng Anh: Ứng viên quốc tế sẽ cần phải đáp ứng yêu cầu Tiếng Anh /yêu cầu ngôn ngữ khác cụ thể để có có thể theo học tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Hạn chót nộp đơn là ngày 15-10 năm 2016 cho kỳ nhập học tháng 12 năm 2016.

Phương thức nộp hồ sơ:

Đơn đăng ký sẽ được gửi qua email. Hãy gửi kèm một bản sao của thư đề nghị không điều kiện và đơn tiếp nhận cùng với mẫu đơn đăng ký.

Xem thêm thông tin:

Xem tại đây.