travel-photography1

Kể từ năm 2017-2018, Carter tiến hành giải thưởng Cartier Women’s Initiative (Sáng kiến Nữ giới) cho ứng viên nữ thuộc mọi quốc tịch. Giải thưởng được trao cho các nhà khởi nghiệp nữ nhiệt huyết tại Mỹ.

cartier-womens-initiative-awards-2018

Giải thưởng Cartier Women’s Initiative hướng đến việc cổ vũ những nhà khởi nghiệp nữ đầy cảm hứng khắp thế giới để giải quyết các thách thức toàn cầu đương thời.

Cartier-Womens-Initiative-Awards-screenshot-1024x721

Giải thưởng Cartier Women’s Initiative là cuộc thi kế hoạch doanh nghiệp quốc tế thành lập năm 2006 bởi Cartier là một tập đoàn trang sức.

Cartier-Womens-Initiative-Awards

 

Bậc học: Giải thưởng được trao cho các nhà khởi nghiệp nữ nhiệt huyết.

Ngành học: Kinh doanh

 

 

Giải thưởng:

1. Giải nhất cho 6 người đoạt giải:

 • US$ 100,000 tiền thưởng
 • Mentor kinh doanh cá nhân 1-1

2. Giải nhì cho 12 người vào được vòng chung kết:

 • US$ 30,000 tiền thưởng

Số lượng học bổng: Không rõ

Học bổng có thể nhận ở Mỹ

Yêu cầu:

Tiêu chuẩn :

 • Để được xem xét giải thưởng Cartier Women’s Initiative, dự án phải là sáng kiến kinh doanh vì lợi nhuận nguyên gốc đang trong giai đoạn khởi đầu (2-3 năm tuổi) do một người phụ nữ lãnh đạo.
 • Yêu cầu “vì lợi nhuận” : nên được thiết kế để tạo ra doanh thu, các đề xuất dự án phi lợi nhuận không được chấp thuận.
 • Yêu cầu “nguyên gốc” : nên là một khái niệm (concept) mới, được hình thành hoàn toàn bởi người lãnh đạo hoặc cả đội ngũ, không là sự sao chép hay phụ thuộc vào một doanh nghiệp sẵn có.
 • Yêu cầu “trong giai đoạn khởi đầu” : nên ở giai đoạn đầu của sự phát triển (từ 2-3 năm).
 • Vị trí lãnh đạo chính nên do phụ nữ đảm nhiệm, yêu cầu có khả năng Anh ngữ tốt (giao tiếp và viết).
 • Tuổi tham gia hợp pháp : 18 hoặc tuổi trưởng thành hợp pháp ở quốc gia đương đơn (lớn hơn) vào ngày kết thúc nhận đơn.

Yêu cầu :

 • Đầu vào : Ứng viên phải là nhà khởi nghiệp nữ.
 • Tiếng Anh : Ứng viên phải có khả năng Anh ngữ tốt.

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/08/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên có thể nộp qua trang nộp đơn trực tuyến.

Trong đơn tuyển, các tài liệu phụ trợ liệt kê dưới đây được yêu cầu :

Bắt buộc:

 • Resume
 • Scan bản sao đăng ký kinh doanh
 • Bằng sáng chế (nếu có)
 • Kê khai tài chính chi tiết

Không bắt buộc:

 • 3 bản đính kèm tùy chọn (logo, hình ảnh sản phẩm, bài báo,…)
 • Các tài liệu này phải được nộp dưới dạng file đính kèm cùng với đơn tuyển trong mục “Attachments” không thể gửi riêng biệt qua email

Đơn ứng tuyển online

Xem thêm thông tin:

Link học bổng

Nhân tin học bổng qua Email: