nga

Hiệp hội “Các trường đại học toàn cầu” phối hợp với Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga cung cấp học bổng Open Doors Russian cho sinh viên quốc tế. Học bổng cạnh tranh có sẵn nhằm theo đuổi chương trình Thạc sĩ.

Cuộc thi học thuật mở  (Olympiad) là một dự án quốc tế giúp bạn có cơ hội ghi danh vào chương trình thạc sĩ miễn phí tại một trong những trường đại học hàng đầu ở Nga.

Cuộc thi miễn phí dành cho sinh viên tài năng đang sinh sống tại nước ngoài muốn đăng ký chương trình Thạc sĩ tại Nga

The Olympiad được tổ chức bởi Hiệp hội các trường đại học toàn cầu, phối hợp với Bộ Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga và Cơ quan Liên bang về Sự Thịnh vượng chung của các quốc gia độc lập, đồng bào sống ở nước ngoài và hợp tác nhân đạo quốc tế (Rossotrudichestvo).

Cấp độ khóa học: Học bổng có sẵn để theo đuổi chương trình thạc sĩ.

Đối tượng nghiên cứu: Học bổng được trao trong các lĩnh vực Vật lý, Toán, Khoa học Máy tính, Kinh tế, Sinh học, Kinh doanh & Quản lý, Chính trị & Quốc tế học, Tâm lý học, Triết học & Ngôn ngữ học và Hóa học.

Giá trị học bổng: Người đạt học bổng với vị trí đầu tiên và thứ hai được học tại bất kỳ trường đại học nào của Nga, với học phí được tiểu bang đài thọ, giảm 100% học phí + học bổng chính phủ.

Số lượng học bổng: hơn 300 suất.

Quốc tịch: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

Học bổng có thể được nhận ở Nga

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Học bổng được mở cho tất cả những người có bằng Cử nhân, ngoại trừ công dân Nga.

Yêu cầu tiếng Anh: Người ứng tuyển có thể sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Nga hoặc tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 31/01/2019

Phương thức nộp hồ sơ:

Người nộp đơn có thể đăng ký trực tuyến.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm tại Đây