Theo thông tin từ sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, chương trình Trợ giảng Ngoại ngữ Fulbright là chương trình không cấp bằng, có thời gian 9 tháng tại Hoa Kỳ. Chương trình tạo cơ hội cho giáo viên tiếng Anh trẻ cơ hội nâng cao kỹ năng giảng dạy, trau dồi trình độ tiếng Anh và mở rộng kiến thức về văn hoá xã hội Hoa Kỳ, trong khi tham gia trợ giảng tiếng Việt cho sinh viên Hoa Kỳ và củng cố việc giảng dạy tiếng Việt trong các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ.

Đối tượng tham gia Chương trình Trợ giảng Ngoại ngữ Fulbright sẽ trợ giảng tiếng Việt 20 tiếng 1 tuần và học ít nhất 2 môn học mỗi học kỳ. Trong đó, 1 môn học phải nằm trong các môn học của chương trình Hoa Kỳ học. Môn học còn lại liên quan đến việc giảng dạy tiếng Anh. Các khoá học này được cung cấp theo hình thức dự thính hoặc tín chỉ. Đối tượng tham gia Chương trình Trợ giảng Ngoại ngữ cũng tham gia các hoạt động ngoại khoá, sự kiện văn hoá, câu lạc bộ ngôn ngữ, nhóm hội thoại và dự án cộng đồng.

Chương trình Fulbright tại Việt Nam, trực thuộc Phòng Thông tin Văn hoá của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phối hợp đề cử tối đa 04 ứng viên từ Việt Nam. Dự kiến sẽ có 02 suất tài trợ được trao.

Yêu cầu:

Ø Là công dân Việt Nam
Ø Có ít nhất một bẳng đại học
Ø Đang là giáo viên giảng dạy tiếng Anh
Ø Có chứng chỉ tiếng Anh còn giá trị với điểm TOEFL tối thiểu 79 hoặc IELTS 6.5
Ø Đang sinh sống tại Việt Nam

Hạn chót nộp hồ sơ:

31/10/2013

Phương thức nộp hồ sơ:

- Đơn dự tuyển trực tuyến ( Truy cập : https://apply.embark.com/student/fulbright/flta/
)
- Bảng điểm gốc và bản dịch tiếng Anh có công chứng, bằng gốc và bản dịch tiếng Anh có công chứng
- Thư giới thiệu (3 thư giới thiệu)
- Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 79 hoặc IELTS 6.5 còn giá trị

Xem thêm thông tin:

Liên hệ: Cô Vũ Quỳnh Nga
Phone: (04) 3850-5000 Email: Vunq@state.gov