ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI HÀ NỘI

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG VĂN HOÁ – THÔNG TIN  

Phòng Văn hoá – Thông tin (PAS), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đang tìm kiếm ứng viên phù hợp để đề cử cho các chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ dành cho học giả và giáo viên/chuyên viên giáo dục phổ thông năm 2015. Giảng viên đại học và các nhà nghiên cứu có nguyện vọng đăng ký tham gia các chương trình này xin vui lòng điền vào mẫu đơn và gửi về cho PAS trước ngày Thứ Hai, 15/12/2014. Kết quả đề cử sẽ được thông báo vào đầu tháng 4/2015.

Khái quát về Chương trình

Chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ là các chương trình nghiên cứu nâng cao bậc sau đại học kết hợp thăm quan thực tế với mục đích tạo cơ hội cho giảng viên đại học và các nhà nghiên cứu về Hoa Kỳ có được hiểu biết sâu sắc hơn về xã hội, văn hoá và thể chế của Hoa Kỳ. Khi về nước, những kiến thức và kinh nghiệm học viên thu nhận được từ chương trình hy vọng sẽ giúp củng cố chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy về Hoa Kỳ ở các trường học và cơ quan của học viên.

Mỗi chương trình bao gồm một nhóm học viên đến từ các nước khác nhau trên thế giới và kéo dài trong sáu tuần, bắt đầu khoảng giữa tháng 6/2015. Với mỗi chương trình dưới đây, Việt Nam được đề cử 01 học giả. Mọi chi phí tham dự chương trình, bao gồm: quản lý chương trình, đi lại nội địa và quốc tế, nơi ở, tài liệu học tập và các chi phí sinh hoạt khác sẽ do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ.

Các ứng viên quan tâm có thể truy cập trang web của chương trình tại http://exchanges.state.gov/susi để có thêm thông tin về chương trình.

Tóm tắt các Chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ:

1. Chương trình Nghiên cứu Chính trị và Tư duy Chính trị Hoa Kỳ 

Chương trình Nghiên cứu Chính trị và Tư duy Chính trị Hoa Kỳ giúp học viên là giảng viên đại học hiểu biết sâu sắc hơn về những trào lưu chủ đạo trong tư duy chính trị Hoa Kỳ từ giai đoạn thuộc địa cho đến nay. Dựa trên phương pháp tiếp cận Phát triển Chính trị Mỹ, chương trình sẽ mang đến một cách hiểu đầy đủ và đa dạng về tư duy chính trị Mỹ, sự liên kết giữa tư duy đó với các quan điểm chính trị và thể chế Mỹ, bằng cách liên kết các vấn đề đương đại với những tranh luận lịch sử. Chương trình sẽ khảo sát những chủ đề cụ thể như tự trị và giới hạn chính phủ, tự do và quyền tự do, chủ nghĩa cá nhân và tính đồng nhất, bình đẳng và bất bình đẳng, và giấc mơ Mỹ. Chương trình sẽ kết thúc với các chuyến đi thực tế trong hai tuần đến Boston, New York City, Gettysburg, Harrisburg, Charlottesville, và thủ đô Washington, D.C. Chương trình được tổ chức tại University of Massachusetts Donahue Institute, Amherst, MA.

2. Chương trình Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ

Chương trình Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ cung cấp cho học viên là giảng viên đại học và chuyên viên hiểu biết sâu sắc hơn về các thức hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Chương trình sẽ điểm lại các sự kiện, nhân vật lịch sử và triết lý quan trọng đóng góp vào việc hình thành chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Chương trình cũng sẽ làm sáng tỏ vai trò của các thành phần nòng cốt trong hoạch định chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, như các ngành hành pháp và lập pháp của chính phủ, truyền thông, công chúng Mỹ, các cơ quan tham mưu, các tổ chức phi chính phủ và các thể chế đa phương. Chương trình sẽ được tổ chức tại Bard College, New York.

3. Chương trình Nghiên cứu Đa dạng Tôn giáo ở Hoa Kỳ

Chương trình Nghiên cứu Đa dạng Tôn giáo ở Hoa Kỳ giúp cho học viên là giảng viên đại học và chuyên viên về tôn giáo hiểu biết sâu sắc hơn về văn hoá và xã hội Hoa Kỳ, quá khứ cũng như hiện tại, thông qua nghiên cứu về đa dạng tôn giáo ở Hoa Kỳ và tác động qua lại đối với nền dân chủ của Hoa Kỳ. Sử dụng cách tiếp cận đa ngành, dựa trên các ngành như lịch sử, khoa học chính trị, xã hội học, nhân chủng học, luật và các ngành khác phù hợp, chương trình sẽ nghiên cứu mối quan hệ cả trong lịch sử và hiện tại giữa nhà nước và nhà thờ ở Mỹ. Học viên cũng sẽ nghiên cứu những đặc trưng sau của sự đa dạng tôn giáo ở Hoa Kỳ: những cách thức ảnh hưởng, và bị ảnh hưởng của tư tưởng và hoạt động tôn giáo đối với sự phát triển của nền dân chủ kiểu Mỹ; những giao thoa giữa tôn giáo và nền chính trị Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như bầu cử, chính sách công và chính sách đối ngoại; xã hội học và nhân khẩu học về tôn giáo ở Hoa Kỳ ngày nay, bao gồm cả khảo sát về sự đa dạng trong tín ngưỡng tôn giáo đương đại và những tác động của nó tới chính trị Hoa Kỳ. Chương trình được tổ chức tại University of California, Santa Barbara.

4. Chương trình Nghiên cứu Văn hoá, Xã hội Hoa Kỳ

Chương trình Nghiên cứu Văn hoá và Xã hội Hoa Kỳ giúp cho học viên là các giảng viên đại học và chuyên viên nghiên cứu hiểu biết sâu sắc hơn về xã hội, văn hoá, các giá trị và thể chế của Hoa Kỳ. Chương trình này nghiên cứu các bối cảnh dân tộc, chủng tộc, kinh tế, chính trị và tôn giáo hình thành nên các nền văn hoá trong xã hội Hoa Kỳ, và tập trung vào cách thức các nền văn hoá đó gây ảnh hưởng đến các trào lưu xã hội và bản sắc Mỹ xuyên suốt lịch sử Hoa Kỳ. Chương trình sẽ có cách tiếp cận đa ngành và sẽ đưa ra mô hình tiếp cận việc giảng dạy văn hoá và xã hội Hoa Kỳ mà các trường đại học nước ngoài nên áp dụng. Chương trình được tổ chức tại Đại học New York.

5. Chương trình Nghiên cứu Văn học Hoa Kỳ đương đại

 Chương trình Nghiên cứu Văn học Hoa Kỳ đương đại giúp cho học viên là các giảng viên đại học và nhà nhiên cứu hiểu biết sâu hơn về văn hoá và xã hội Hoa Kỳ, quá khứ cũng như hiện tại, thông qua nghiên cứu về nền văn học Hoa Kỳ đương đại. Chương trình có hai mục đích: nghiên cứu các tác phẩm và nhà văn Hoa Kỳ đương đại thuộc nhiều thể loại khác nhau; đồng thời lý giải những dòng chảy rộng lớn hơn của xã hội và văn hoá Hoa Kỳ đương đại được phản ánh như thế nào trong những đề tài được đề cập. Chương trình cũng sẽ nghiên cứu sự đa dạng trong diện mạo văn học Hoa Kỳ, tìm hiểu dấu ấn của những truyền thống văn học Hoa Kỳ qua các nhà văn, các tư tưởng và trào lưu đương đại. Đồng thời, chương trình cũng giúp học viên tiếp cận với những nhà văn đại diện cho sự bứt phá khỏi truyền thống cũ và đang vạch ra những hướng đi mới cho văn học Hoa Kỳ. Chương trình được tổ chức tại University of Louisville, Louisville, Kentucky.

6. Chương trình Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông

Chương trình Nghiên cứu Báo chí và Truyền thông giúp cho học viên là giảng viên và chuyên gia về báo chí hiểu biết sâu sắc hơn về vai trò của báo chí và truyền thông trong xã hội Hoa Kỳ. Chương trình sẽ đề cập đến các quyền và trách nhiệm của truyền thông trong xã hộ dân chủ, bao gồm biên tập độc lập, đạo đức báo chí, các ràng buộc pháp lý, báo chí quốc tế, và các mô hình truyền thông thương mại. Những vấn đề về pháp lý và đạo đức đặt ra với báo chí cũng sẽ được lồng ghép trong tất cả các nội dung của khoá học. Chương trình còn cung cấp các phương pháp giảng dạy cho sinh viên báo chí những kỹ năng nghề nghiệp cơ bản: nghiên cứu, đưa tin, viết bài và biên tập. Chương trình cũng sẽ  đề cập đến tác động của công nghệ đối với báo chí, làm rõ những ảnh hưởng của Internet, tính toàn cầu hoá của tin tức, sự phát triển của truyền hình vệ tinh mà mạng phát thanh, cũng như các tiến bộ khác trong truyền thông đang làm biến đổi nghề báo. Chương trình được tổ chức tại Đại học Ohio.

7. Chương trình dành cho các nhà quản lý Giáo dục trung học

Chương trình Nghiên cứu dành cho các nhà quản lý giáo dục cấp trung học, giáo viên trung học giàu kinh nghiệm để giúp họ hiểu biết sâu sắc hơn về văn hoá, xã hội và nền giáo dục của Hoa Kỳ, quá khứ cũng như hiện tại. Chương trình sẽ tập trung vào cung cấp nội dung và tài liệu để học viên phát triển chương trình đất nước học về Hoa Kỳ, chứ không tập trung vào phương pháp giảng dạy và sư phạm. Để làm điều đó, chương trình sẽ được tổ chức xoay quanh một hoặc nhiều chủ đề về văn hoá và xã hội Hoa Kỳ, bằng việc kết hợp các cách tiếp cận truyền thống, đa ngành và liên ngành. Sau bốn tuần nghiên cứu, học viên sẽ có một tuần đi tham quan học tập ở nhiều nơi để hiểu thêm về sự đa dạng văn hoá, địa lý, dân tộc ở Mỹ. Chương trình được tổ chức tại hai địa điểm là University of Montana và University of Illinois tại Urbana-Champaign.

Chương trình Nghiên cứu dành cho các nhà quản lý giáo dục trung học giàu kinh nghiệm (bao gồm những người đào tạo giáo viên, soạn chương trình, viết sách giáo khoa, cán bộ cấp bộ, sở, phòng giáo dục…) để giúp họ hiểu biết sâu sắc hơn về văn hoá, xã hội và nền giáo dục của Hoa Kỳ, quá khứ cũng như hiện tại. Với chủ đề “Tìm hiểu quyền và tính công bằng trong giáo dục và xã hội Mỹ”, chương trình sẽ tập trung vào các vấn đề giáo dục, nhập cư, và sự tham gia của người dân trong xã hội và văn hoá Mỹ. Người tham gia chương trình sẽ có thời gian nghiên cứu độc lập có hướng dẫn tại trường, gặp gỡ các nhà giáo dục và lãnh đạo cộng đồng tiêu biểu, hai tuần tham quan và thời gian để hoàn tất dự án nghiên cứu. Chương trình được tổ chức tại California State University, Chico.

Yêu cầu:

 Ứng viên đăng ký các chương trình Nghiên cứu Hoa Kỳ phải có đủ các điều kiện sau:
- Trong độ tuổi từ từ 30 - 50;

- Đối với Chương trình 1-6: Giảng viên hoặc chuyên viên nghiên cứu về Hoa Kỳ yêu nghề và có bề dày kinh nghiệm, ưu tiên các ứng viên có bằng Thạc sỹ trở lên và có hiểu biết sâu sắc về chủ đề của chương trình đăng ký;

- Đối với Chương trình 7:  Giáo viên phổ thông, giảng viên sư phạm, soạn giả chương trình giảng dạy, soạn giả sách giáo khoa, chuyên viên giáo dục, hoặc các chuyên viên khác liên quan tới giáo dục phổ thông yêu nghề và có mong muốn đưa các nội dung về Hoa Kỳ học vào chương trình giảng dạy;

- Quen với cuộc sống học đường, mong muốn và có khả năng tham gia đầy đủ một chương trình nghiên cứu sau đại học và thăm quan bận rộn;

- Giỏi tiếng Anh.

Phòng Văn hoá thông tin đặc biệt khuyến khích các ứng viên có những điều kiện sau đăng ký chương trình:

- Các giảng viên hoặc nhà nghiên cứu trẻ có kinh nghiệm và hầu như chưa từng đến Hoa Kỳ;

- Cơ quan của ứng viên đang có kế hoạch đưa các học phần Hoa Kỳ học vào chương trình giảng dạy, phát triển các khoá học mới liên quan tới các chủ đề của chương trình nghiên cứu mà ứng viên đăng ký, đổi mới và cập nhật các khoá học hiện có về Hoa Kỳ, hoặc tổ chức các seminar/hội thảo cho đồng nghiệp về những lĩnh vực liên quan tới chủ đề của chương trình nghiên cứu.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Trước 17:00 thứ Hai, ngày 15/12/2014

Phương thức nộp hồ sơ:

Các ứng viên có đủ điều kiện xin vui lòng điền vào mẫu đơn bằng tiếng Anh và nộp trực tuyến trước 17:00 thứ Hai, ngày 15/12/2014. Hồ sơ nộp sau thời hạn nói trên sẽ không được xem xét.
 

Xem thêm thông tin:

Các ứng viên từ Quảng Trị trở ra các tỉnh phía bắc vui lòng liên hệ phòng Văn hoá-Thông tin, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội,

e-mail: pas.culture@gmail.com
hoặc điện thoại 04 38500 5000/Máy lẻ 6034. 

Các ứng viên từ Thừa Thiên-Huế tới các tỉnh phía nam vui lòng liên hệ phòng Văn hoá-Thông tin, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh,

e-mail: PASHCMC@state.gov
hoặc điện thoại 08 3520 4618.

Nhân tin học bổng qua Email: