Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản đang mở Học bổng UNU (FJUNU) cho những ứng viên nổi trội đến từ các quốc gia đang phát triển, những người có nhu cầu về hỗ trợ tài chính và đã được nhận vào chương trình Thạc sĩ Khoa học Bền vững tại Viện Nghiên cứu Liên Hiệp Quốc (UNU-IAS).

UNU

Bậc học: 

Thạc sĩ

Ngành học:

Khoa học Bền vững

Số lượng học bổng:

Hạn chế

Đối tượng:

Công dân các quốc gia đang phát triển được liệt kê trong Danh sách OECD DAC mới nhất.

Giá trị học bổng:

Học bổng JFUNU trợ cấp hàng tháng 120,000 JPY cho sinh hoạt phí tối đa trong 36 tháng. Người nhận học bổng được miễn học phí hoàn toàn.

Sinh viên tự chi trả cho chi phí đi đến và rời khỏi Nhật Bản, phí cấp Visa, và bảo hiểm sức khỏe/tai nạn.

Yêu cầu:

Ứng viên Thạc sĩ lĩnh vực Khoa học bền vững phải đáp ứng mọi yêu cầu sau để được xem xét nhận học bổng:

  • Có mối quan tâm sâu sắc về Nghiên cứu bền vững;
  • Thể hiện cam kết về nghiên cứu và am hiểu các vấn đề toàn cầu;
  • Sở hữu một bằng Thạc sĩ trong lĩnh vực liên quan đến Phát triển bền vững và đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực địa liên quan đến lĩnh vực UNU-IAS quan tâm
    HOẶC sở hữu hai bằng Thạc sĩ, một trong hai thuộc lĩnh vực liên quan đến Phát triển bền vững;
  • Điểm tích lũy GPA 3.5/4.0 hoặc hơn với ít nhất một trong các bằng Thạc sĩ sở hữu; và
  • Thành thạo tiếng Anh.

Điều kiện ứng tuyển:

  • Ứng viên phải là công dân đến từ các quốc gia đang phát triển, thể hiện được nhu cầu về hỗ trợ tài chính.
  • Ứng viên đang sinh sống tại Nhật Bản theo dạng thị thực lao động sẽ không được ứng tuyển cho học bổng.
  • Ứng viên mong muốn theo học chương trình Tiến sĩ thứ hai tại UNU-IAS sẽ không được ứng tuyển cho học bổng.

Hạn chót nộp hồ sơ:

28/04/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Trong suốt quá trình tuyển chọn, những ứng viên nổi trội đến từ những quốc gia đang phát triển với nhu cầu hỗ trợ tài chính sẽ được tự động xem xét như ứng viên cho giải thưởng của Học bổng JFUNU. Do đó, không cần nộp thêm bất kì đơn ứng tuyển học bổng nào.

Đơn xin nhập học chính thức phải được nộp thông qua trực tuyến.

Truy cập trang web chính thức (Link đính kèm bên dưới) để tiếp cận đơn ứng tuyển và xem thêm thông tin chi tiết về cách thức ứng tuyển cho học bổng.

Xem thêm thông tin:

Xem thêm thông tin chi tiết tại Đây.

Nhân tin học bổng qua Email: