ministry of chinaCác Chương trình Giáo dục Học thuật do Bộ Thương mại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tài trợ được cấp học bổng cho các nước đang phát triển. Học bổng được cung cấp cho các chương trình thạc sĩ một năm và hai năm cũng như các chương trình tiến sĩ ba năm.

Chương trình được thiết kế để thúc đẩy các quan chức kinh doanh có năng lực và nhân viên quản lý cho các nước nhận, được đưa ra vào năm 2008 để cung cấp các chương trình thạc sĩ một năm và hai năm cũng như các chương trình tiến sĩ ba năm.

Bộ Thương mại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là cơ quan điều hành cấp Nội các của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc.

Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên, ứng viên phải chứng minh kỹ năng tiếng Anh đáp ứng nhu cầu học tập.

Bậc học: Chương trình thạc sĩ một năm và hai năm cũng như các chương trình tiến sĩ ba năm.

Ngành học: Học bổng được trao để nghiên cứu các môn học do trường đại học cung cấp.

Giá trị học bổng: Bộ Thương mại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ cung cấp “Học bổng Chính phủ Trung Quốc” cho sinh viên nhập học từ các nước đang phát triển. Những học bổng này bao gồm cả học phí và chi phí sinh hoạt. Họ cũng bao gồm vé máy bay khứ hồi quốc tế cho tất cả sinh viên và tối đa 2 vé máy bay khứ hồi quốc tế cho các chuyến thăm tại nhà chỉ áp dụng cho sinh viên tiến sĩ (một lần mỗi năm vào cuối năm học). Về chi phí sinh hoạt, 3000RMB / tháng cho chương trình thạc sĩ. Ngoài ra còn có một khoản trợ cấp thanh toán 3000RMB / người. Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ chỉ cung cấp hỗ trợ tài chính trong một năm học. Sinh viên trì hoãn việc tốt nghiệp sẽ không nhận được hỗ trợ tài chính liên tục.

Đối tượng: Sinh viên từ các nước đang phát triển.

Số lượng học bổng: Chưa rõ

Học bổng được nhận tại Trung Quốc.

Yêu cầu:

Yêu cầu đầu vào: Ứng viên phải có bằng đại học.
Yêu cầu tiếng Anh: Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên, ứng viên phải chứng minh kỹ năng tiếng Anh đáp ứng nhu cầu học tập.

Hạn chót nộp hồ sơ:

29/06/2018.

Phương thức nộp hồ sơ:

Ứng viên vui lòng tải đăng kí tại Đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin học bổng và cách thức đăng kí tại Đây.